Mae'r modiwl busnes hwn yn cyflwyno amrywiaeth o bynciau sy'n hanfodol ar gyfer rhedeg eich busnes. Bydd yn eich cyflwyno i'r derminoleg sy’n cael ei defnyddio i roi trosolwg i chi ar gadw cyfrifon hyd at ddeall cyfrifon a llif arian a Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD). Mae hyn yn arwain at gynllunio a datblygu busnesau amaethyddol, marchnata eich busnes, arallgyfeirio ar ffermydd, ac ymwybyddiaeth a rheoli amgylcheddol. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth