Mae'r modiwl busnes hwn yn cyflwyno amrywiaeth o bynciau sy'n hanfodol ar gyfer rhedeg eich busnes. Bydd yn eich cyflwyno i'r derminoleg sy’n cael ei defnyddio i roi trosolwg i chi ar gadw cyfrifon hyd at ddeall cyfrifon a llif arian a Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD). Mae hyn yn arwain at gynllunio a datblygu busnesau amaethyddol, marchnata eich busnes, arallgyfeirio ar ffermydd, ac ymwybyddiaeth a rheoli amgylcheddol. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar