Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint bacteriol. Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i bennu pa facteria sy’n achosi mastitis ar eich fferm a sut y dylech ymateb.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael