Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint bacteriol. Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i bennu pa facteria sy’n achosi mastitis ar eich fferm a sut y dylech ymateb.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio
Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a