Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu a'ch staff leihau eich risg, lleihau eich straen a chadw'n iach ac yn ddiogel ar y fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu