Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu a'ch staff leihau eich risg, lleihau eich straen a chadw'n iach ac yn ddiogel ar y fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd