Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%, gyda hanner y marwolaethau'n digwydd o fewn y tri diwrnod cyntaf ar ôl genedigaeth. Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i leihau'r peryglon amlwg er mwyn lleihau cyfraddau marwolaeth perchyll ar eich fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar