Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%, gyda hanner y marwolaethau'n digwydd o fewn y tri diwrnod cyntaf ar ôl genedigaeth. Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i leihau'r peryglon amlwg er mwyn lleihau cyfraddau marwolaeth perchyll ar eich fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth