Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%, gyda hanner y marwolaethau'n digwydd o fewn y tri diwrnod cyntaf ar ôl genedigaeth. Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i leihau'r peryglon amlwg er mwyn lleihau cyfraddau marwolaeth perchyll ar eich fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael