Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%, gyda hanner y marwolaethau'n digwydd o fewn y tri diwrnod cyntaf ar ôl genedigaeth. Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i leihau'r peryglon amlwg er mwyn lleihau cyfraddau marwolaeth perchyll ar eich fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a
Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin
Gastro-enteritis Parasitaidd (PGE) A Llyngyr Yr Ysgyfaint Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal