Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%, gyda hanner y marwolaethau'n digwydd o fewn y tri diwrnod cyntaf ar ôl genedigaeth. Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i leihau'r peryglon amlwg er mwyn lleihau cyfraddau marwolaeth perchyll ar eich fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd