Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol i'ch cynorthwyo chi i ddod yn gyflogwr fferm effeithiol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin
Gastro-enteritis Parasitaidd (PGE) A Llyngyr Yr Ysgyfaint Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal
Iechyd Yr Hwrdd
Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i asesu a gwella iechyd eich