Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol i'ch cynorthwyo chi i ddod yn gyflogwr fferm effeithiol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Porthi Dail - Porthi Dail Nid Pridd
Mae rhoi gwrtaith ar ddail yn ddull gwahanol o roi maetholion
Asesiadau Sgôr Cyflwr Corff (BSC) - Defaid
Mae asesiadau Sgôr Cyflwr Corff (BCS) yn ddull syml, rhad ac
Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio