Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i wneud penderfyniadau rheoli pwysig am ba frîd i’w ddefnyddio a ble mae’n ffitio i fusnes y fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar