Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i wneud penderfyniadau rheoli pwysig am ba frîd i’w ddefnyddio a ble mae’n ffitio i fusnes y fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael