Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i wneud penderfyniadau rheoli pwysig am ba frîd i’w ddefnyddio a ble mae’n ffitio i fusnes y fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Effeithlonrwydd Ynni - Ffermydd Llaeth
Trwy wneud gwelliannau bach gall ffermwyr llaeth wneud arbedion
Diogelwch Bwyd i Dyfwyr Cynnyrch Ffres
Mae bwyd diogel yn cael ei ddisgrifio yn y gyfraith fel "bwyd sy
Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg
Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n