Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro lledaeniad clafr y defaid ar eich fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a