Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo niweidiol mewn ieir dodwy.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio
Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar