Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n effeithiolles a pherfformiad ffermydd llaeth, yn yr uned hon, dysgwch sut i adnabod cloffni mewn gwartheg a mynd i'r afael ag ef.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a
Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin
Gastro-enteritis Parasitaidd (PGE) A Llyngyr Yr Ysgyfaint Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal