Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n effeithiolles a pherfformiad ffermydd llaeth, yn yr uned hon, dysgwch sut i adnabod cloffni mewn gwartheg a mynd i'r afael ag ef.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth