Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n effeithiolles a pherfformiad ffermydd llaeth, yn yr uned hon, dysgwch sut i adnabod cloffni mewn gwartheg a mynd i'r afael ag ef.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu