Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu mewn mamogiaid.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Tafod Glas mewn Gwartheg a Defaid
Nid yw clefyd y Tafod Glas yn bresennol yn y DU ar hyn o bryd
Heintiau Nematod mewn Defaid – Gastroenteritis Parasitig (PGE)
Heintiau gan nematod gastroberfeddol (llyngyr) yw’r haint
Clefydau Resbiradol Mewn Defaid
Clefydau resbiradol yw un o brif achosion colledion y diwydiant