Cwrs hyfforddiant hanner diwrnod, a rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd y cwrs yn trafod y pynciau canlynol: Beth yw Bioddiogelwch; Offer angenrheidiol er mwyn cynnal bioddiogelwch; Sut i  gael gafael ar yr offer gofynnol; Rhesymau dros fioddiogelwch a gweithdrefnau hylendid y safle; Monitro ac archwilio gweithdrefnau bioddiogelwch; Gweithdrefnau ar gyfer storio a defnyddio cemegau yn ddiogel; Cyfraddau gwanhau cemegau a’u pwysigrwydd; Adnabod deddfwriaethau, codau ymarfer a safonau cynlluniau gwarant y DU; gofynion COSHH; Gwaredu cynnyrch neu grynodiadau sydd wedi’u defnyddio; Mesurau penodol er mwyn rheoli; Salmonela a Campylobacter; Adnabod clefydau dofednod a mesurau rheoli penodol.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Jimmy Hughes Training Services gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch mewn Amaethyddiaeth – Paratoi ar gyfer Archwiliad
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Pori er Lles Cadwraeth
Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y
Rheoli eich Llif Arian
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl