Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn dilyn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae’n hanfodol i’ch busnes eich bod yn rheoli eich cyllid yn gywir. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu’r lefel ofynnol o wybodaeth ariannol, deall beth fydd eich cyfrifydd ei angen a sut i osgoi problemau ariannol. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar gadw cofnodion ariannol a sut i gofnodi TAW, i sicrhau eich bod yn barod i allu cwblhau’r ffurflenni angenrheidiol. Bydd amser gennych hefyd i edrych ar ffeilio, Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD) a beth fydd eich cyfrifydd ei angen ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y cwrs yn eich helpu i wybod lle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaethau ariannol ac i ddeall y gwahaniaeth rhwng cyfrifeg treth a chyfrifon rheoli.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall Grŵp Colegau NPTC gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Agriconnectors

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790 770839


Cyfeiriad ebost:
info@agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
Stryd y Pier, Abertawe  SA1 1RY


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie


Rhif Ffôn:
01597 433117


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin


Rhif Ffôn:
01686 614572


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

Power Media Management Ltd

Enw cyswllt:
Paul Halborg


Rhif Ffôn:
08448 707168


Cyfeiriad ebost:
info@powermediamanagement.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.powerfulonline.co.uk


Cyfeiriad post:
The Hub, 8 Mansel Street, Caerfyrddin
SA31 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

PMR Direct Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Really Pro Ltd

Enw cyswllt:
Kelly Monroe


Rhif Ffôn:
08448 707568


Cyfeiriad ebost:
kelly@reallypro.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.reallypro.co.uk


Cyfeiriad post:
Princess House, Princess Way, Abertawe SA1 3LW


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Defnyddio a Gwasgaru Slyri’n Ddiogel
Dyma gwrs hyfforddi ac asesu integredig undydd, a rhoddir
Sgorio Symudedd Gwartheg
Cwrs hyfforddiant undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn