Welsh Government

Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn dilyn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae’n hanfodol i’ch busnes eich bod yn rheoli eich cyllid yn gywir. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu’r lefel ofynnol o wybodaeth ariannol, deall beth fydd eich cyfrifydd ei angen a sut i osgoi problemau ariannol. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar gadw cofnodion ariannol a sut i gofnodi TAW, i sicrhau eich bod yn barod i allu cwblhau’r ffurflenni angenrheidiol. Bydd amser gennych hefyd i edrych ar ffeilio, Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD) a beth fydd eich cyfrifydd ei angen ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y cwrs yn eich helpu i wybod lle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaethau ariannol ac i ddeall y gwahaniaeth rhwng cyfrifeg treth a chyfrifon rheoli.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall yr holl ddarparwyr isod gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Rheoli ar gyfer Asesu a Gwella Glaswelltir – mesur gyda mesurydd plât ac ati
Cwrs hyfforddi undydd yw hwn. Rhoddir tystysgrif am ei gwblhau
Cwympo a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a