Cwrs hyfforddi 1 diwrnod yw hwn. Bydd tystysgrif hyfforddiant yn cael ei rhoi ar ôl ei orffen.

Anelir y cwrs hwn ar gyfer y rhai all fod â chyfrifoldeb am y coed yn eu gwaith.
Byddwch yn dysgu am y problemau iechyd a diogelwch perthnasol, yn ogystal â’r ddeddfwriaeth allweddol a’r asesiadau risg. Bydd sesiwn ymarferol yn nodi coed peryglus hefyd yn rhan o’r cwrs. 

Mae sesiynau’r cwrs yn cynnwys: 

 • Iechyd a diogelwch 
 • Asesiad Risg 
 • Fframwaith Cyfreithiol
 • Casglu’r wybodaeth 
 • Cyfyngiadau a chwmpas yr arolygon 
 • Coed peryglus 
 • Ymarferion 
 • Cloi

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

 • Nodi goblygiadau cyfreithiol a diogelwch coed peryglus 
 • Gofalu am eich iechyd a diogelwch eich hun tra byddwch yn cynnal arolwg coed sylfaenol a’u harchwilio 
 • Adnabod coed peryglus 
 • Pennu lefel y risg 
 • Penderfynu ar gamau gweithredu priodol 
 • Casglu a chadw gwybodaeth ddigonol

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn:

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus