Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar lwybrau posibl lle gall clefydau drosglwyddo, a sut all rhoi arferion syml ar waith atal cyflwyniad neu ledaeniad clefydau. Mae’r cwrs yn rhoi trosolwg o glefydau heintus cyffredin, yn ogystal â chlefydau hysbysadwy. Bydd dysgwyr yn edrych ar gamau glanhau a diheintio llwyddiannus, yn ogystal â throsolwg o COSHH.  Bydd y cwrs hefyd yn edrych ar bwysigrwydd trafod a storio wyau’n effeithiol yn ogystal â ffactorau sy’n effeithio ar ansawdd wyau.

Bydd pynciau trafod eraill yn cynnwys;

  • Arferion bioddiogelwch da
  • Monitro hylendid
  • Glanhau a diheintio terfynol
  • Defnyddio cemegau
  • Rheoli gwastraff
  • Trafod, storio a marcio wyau
  • Materion yn ymwneud ag ansawdd wyau
  • Diogelwch y safle

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Jimmy Hughes Training Services a Grŵp Colegau NPTC gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus
Rheoli eich Llif Arian
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl