Cyrsiau Hyfforddiant

Cyllid sgiliau Cyswllt Ffermio

…datblygu eich sgiliau, datblygu eich busnes

 

  • Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru
  • Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael, dan gategorïau ‘Busnes’,‘Da Byw’ a ‘Tir’
  • Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mae ymgeisio am sgiliau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio yn broses ar-lein i raddau helaeth, ond gallwch gael cymorth a chefnogaeth un-i-un ar unrhyw adeg.

Byddem hefyd yn eich annog i gysylltu â’r canlynol…

eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol... neu’r

darparwr hyfforddiant a ddewiswyd gennych... neu

Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813

✔ neu, dilynwch y canllaw cam-wrth-gam ar-lein

 

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

Ydych chi wedi cofrestru fel unigolyn gyda Cyswllt Ffermio?

Noder: os nad ydych eisoes wedi cofrestru yn bersonol gyda chyfeiriad e-bost unigol a’ch bod yn bwriadu gwneud cais am hyfforddiant wedi’i ariannu, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813

Diweddariad ar Blaladdwyr | Diweddariad Pwysig ar Gynhyrchion Diogelu Planhigion (PPP)Ar ôl cwblhau’r cyrsiau hyfforddiant ‘Cynllunio a Datblygu Busnes’ a ‘Marchnata eich busnes’, magodd Steve yr hyder i lansio ei fusnes ar-lein a dosbarthu newydd, Pembrokeshire Lamb, ac mae’n awr yn gwerthu bocsys o’i gig oen, cig hesbyrniaid a chig dafad ‘gât i’r plât’ gorau yn uniongyrchol i’w gwsmeriaid.


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Skills and Training

Master Regen Cymru

*Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer Master Regen wedi cau!* Mae Cyswllt Ffermio yn gyffrous i gyhoeddi gweithdy newydd – MasterRegen...