Cyrsiau Hyfforddiant

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes? A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

 

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

*Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer sgiliau nawr ar agor tan 17.00 dydd Gwener 28 Chwefror 2020.*

Os ydych chi'n cofrestru am y tro cyntaf yn ystod y cyfnod ymgeisio uchod er mwyn gwneud cais am hyfforddiant, neu os ydych angen diweddaru manylion eich cyfrif, cysylltwch â Cyswllt Ffermio cyn 17:00 Dydd Llun 24ain o Chwefror 2020.

Cysylltwch â'r Darparwr Hyfforddiant a ddewiswyd gennych neu eich Swyddog Datblygu lleol am gymorth gyda'ch cais ar ddechrau'r cyfnod ymgeisio ar gyfer sgiliau.

Llyfryn Cyrsiau Hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddiant Busnes
Cyrsiau Hyfforddiant Busnes

Mae sgiliau busnes da yn allweddol i'ch helpu chi i dorri costau a gwella cynhyrchiant - cliciwch yma i weld yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i'ch helpu chi i gyflawni'ch nod

Livestock
Cyrsiau Hyfforddiant Da Byw

Os ydych chi am wella iechyd anifeiliaid ac ansawdd eich da byw - cliciwch yma i ddarganfod pa gyrsiau a all eich helpu i wella'ch sgiliau

Land
Cyrsiau Hyfforddiant Tir

Mae rheoli tir yn dda yn allweddol i lwyddiant eich busnes - cliciwch yma i ddarganfod pa gyrsiau a all eich helpu i gyrraedd eich nod

training
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

training
Sut i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi'i ariannu

Gyda 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?


Related Pages:


Latest news and technical articles related to Skills and Training