Cyrsiau Hyfforddiant

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael

Dros 70 o gyrsiau hyfforddiant ar gael

…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes

 

Mae ymgeisio am sgiliau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio yn broses ar-lein i raddau helaeth, ond gallwch gael cymorth a chefnogaeth un-i-un ar unrhyw adeg.

Byddem hefyd yn eich annog i gysylltu â’r canlynol…

✔ eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol... neu’r
✔ darparwr hyfforddiant a ddewiswyd gennych... neu
✔ Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813

 

Mae’n rhaid i chi ymgeisio ar gyfer hyfforddiant wedi’i ariannu yn ystod cyfnod ymgeisio ar gyfer sgiliau. Bydd y cyfnod ymgeisio presennol ar agor o…

  • 9yb dydd Llun, 2 Mai i ddydd Gwener, 27 Mai 2022

Ydych chi wedi cofrestru fel unigolyn gyda Cyswllt Ffermio?

Noder: os nad ydych eisoes wedi cofrestru yn bersonol gyda chyfeiriad e-bost unigol a’ch bod yn bwriadu gwneud cais am hyfforddiant wedi’i ariannu, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 cyn 5yh dydd Llun 23 Mai.

 

Noder: bydd pob darparwr hyfforddiant yn cymryd i ystyriaeth y pandemig parhaus er mwyn lleihau risgiau. Mae’n bosib y bydd opsiynau digidol a/neu ddysgu cyfunol ar gael o hyd ar gyfer nifer o gyrsiau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch darparwr dewisol, neu ewch i dudalen y cwrs penodol ar wefan Cyswllt Ffermio.

Llyfryn HyfforddiantAr ôl cwblhau’r cyrsiau hyfforddiant ‘Cynllunio a Datblygu Busnes’ a ‘Marchnata eich busnes’, magodd Steve yr hyder i lansio ei fusnes ar-lein a dosbarthu newydd, Pembrokeshire Lamb, ac mae’n awr yn gwerthu bocsys o’i gig oen, cig hesbyrniaid a chig dafad ‘gât i’r plât’ gorau yn uniongyrchol i’w gwsmeriaid.


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Skills and Training