Cyrsiau Hyfforddiant

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes? A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

 

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth

*Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer sgiliau nawr ar gau.*
 

*Noder: oherwydd y coronafeirws mae’r holl gyrsiau hyfforddi wyneb yn wyneb wedi’u gohirio. Ar hyn o bryd rydym yn archwilio’r posibilrwydd o gyflwyno rhai cyrsiau hyfforddiant yn ddigidol a byddwn yn parhau i’ch diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau.*

Llyfryn Hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddiant Busnes
Cyrsiau Hyfforddiant Busnes

Mae sgiliau busnes da yn allweddol i'ch helpu chi i dorri costau a gwella cynhyrchiant - cliciwch yma i weld yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i'ch helpu chi i gyflawni'ch nod

Livestock
Cyrsiau Hyfforddiant Da Byw

Os ydych chi am wella iechyd anifeiliaid ac ansawdd eich da byw - cliciwch yma i ddarganfod pa gyrsiau a all eich helpu i wella'ch sgiliau

Land
Cyrsiau Hyfforddiant Tir

Mae rheoli tir yn dda yn allweddol i lwyddiant eich busnes - cliciwch yma i ddarganfod pa gyrsiau a all eich helpu i gyrraedd eich nod

training
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

training
Sut i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi'i ariannu

Gyda 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?


 

Ar ôl cwblhau’r cyrsiau hyfforddiant ‘Cynllunio a Datblygu Busnes’ a ‘Marchnata eich busnes’, magodd Steve yr hyder i lansio ei fusnes ar-lein a dosbarthu newydd, Pembrokeshire Lamb, ac mae’n awr yn gwerthu bocsys o’i gig oen, cig hesbyrniaid a chig dafad ‘gât i’r plât’ gorau yn uniongyrchol i’w gwsmeriaid.


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Skills and Training