Cyrsiau Hyfforddiant

…cymhorthdal o hyd at 80% ar gael

…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes

 

Mae ymgeisio am sgiliau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio yn broses ar-lein i raddau helaeth, ond gallwch gael ar gymorth a chefnogaeth un i un ar unrhyw gam y gallai fod ei angen arnoch.

Byddem hefyd yn eich annog i gysylltu â’r canlynol…

✔ eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol... neu’r
✔ darparwr hyfforddiant a ddewiswyd gennych... neu
✔ Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813

 

Mae’n rhaid i chi ymgeisio ar gyfer hyfforddiant wedi’i ariannu yn ystod cyfnod ymgeisio ar gyfer sgiliau

  • Dydd Llun, 6 Medi tan Ddydd Gwener 29 Hydref 2021

DS Bydd pob cyfnod ymgeisio yn agor am 09:00 ar y Dydd Llun ac yn cau am 17:00 ar y Dydd Gwener

 

Cyn ymgeisio ar gyfer hyfforddiant wedi’i ariannu, noder y canlynol os gwelwch yn dda:

  • Caniateir un cais fesul cyfnod ymgeisio ar gyfer unigolyn sydd wedi cofrestru
  • Caniateir uchafswm o ddau gais fesul cyfnod ymgeisio fesul busnes sydd wedi cofrestru
  • Bydd unigolion sy’n ymgeisio ar gyfer hyfforddiant am y tro cyntaf yn cael blaenoriaeth

Noder: mae pob cwrs hyfforddiant wyneb yn wyneb yn cael ei darparu yn unol â chanllawiau Covid-19. Mae opsiynau digidol a chyfunol ar gael ar gyfer nifer o gyrsiau hyfforddiant. Am ragor o fanylion, cysylltwch â’ch darparwr hyfforddiant yn uniongyrchol neu ewch i dudalen y cwrs penodol ar wefan Cyswllt Ffermio.

Llyfryn Hyfforddiant


 

Ar ôl cwblhau’r cyrsiau hyfforddiant ‘Cynllunio a Datblygu Busnes’ a ‘Marchnata eich busnes’, magodd Steve yr hyder i lansio ei fusnes ar-lein a dosbarthu newydd, Pembrokeshire Lamb, ac mae’n awr yn gwerthu bocsys o’i gig oen, cig hesbyrniaid a chig dafad ‘gât i’r plât’ gorau yn uniongyrchol i’w gwsmeriaid.


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Skills and Training