Cyrsiau Hyfforddiant

Cyllid sgiliau Cyswllt Ffermio

…datblygu eich sgiliau, datblygu eich busnes

  • Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru
  • Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael, dan gategorïau ‘Busnes’,‘Da Byw’, 'Tir’ a 'Tir - peiriannau ac offer'
  • Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mae ymgeisio am sgiliau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio yn broses ar-lein i raddau helaeth, ond gallwch gael cymorth a chefnogaeth un-i-un ar unrhyw adeg.

Byddem hefyd yn eich annog i gysylltu â’r canlynol…

eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol... neu’r

darparwr hyfforddiant a ddewiswyd gennych... neu

Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813

✔ neu, dilynwch y canllaw cam-wrth-gam ar-lein

 

Noder: gallwch wneud cais am gwrs hyfforddiant o 9.00yb Dydd Llun 15fed o Fai 2023. Bydd ceisiadau’n cael eu cymeradwyo’n fisol a byddwch yn gael gwybod o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os oes arnoch angen cymorth i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi'i ariannu, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio rhwng 9am a 5pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Ydych chi wedi cofrestru fel unigolyn gyda Cyswllt Ffermio?

Noder: os nad ydych eisoes wedi cofrestru yn bersonol gyda chyfeiriad e-bost unigol a’ch bod yn bwriadu gwneud cais am hyfforddiant wedi’i ariannu, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813

Mis y cais

Mae angen i unigolion sy’n cofrestru am y tro cyntaf i wneud cais am gwrs hyfforddi mewn mis penodol gysylltu â’r Ganolfan Wasanaeth cyn y dyddiadau isod

Mae gan gleientiaid sydd wedi cofrestru (newydd neu bresennol) tan ddiwedd bob mis i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’I ariannu.

Hydref 2023

 27 Hydref 2023

31 Hydref 2023

Tachwedd 2023

 28 Tachwedd 2023

30 Tachwedd 2023

Rhagfyr 2023

 19 Rhagfyr 2023

31 Rhagfyr 2023

Ionawr 2024

 29 Ionawr 2024

31 Ionawr 2024

Chwefror 2024

 27 Chwefror 2024

29 Chwefror 2024

Mawrth 2024

 26 Mawrth 2024

31 Mawrth 2024

Sylwer y byddwch yn cael gwybod am ganlyniadau eich cais am gyllid ar neu o gwmpas yr 14 o'r mis canlynol.

Diweddariad ar Blaladdwyr | Diweddariad Pwysig ar Gynhyrchion Diogelu Planhigion (PPP)

Cliciwch yma i lawr lwytho'r rhestr gyfredol o gyrsiau sydd ar gael trwy Raglen Hyfforddiant Achrededig Cyswllt Ffermio

Cliciwch yma i lawr lwytho'r map o fodiwlau gorfodol ar gyfer y rhestr o gyrsiau hyfforddiant achrededig presennolAr ôl cwblhau’r cyrsiau hyfforddiant ‘Cynllunio a Datblygu Busnes’ a ‘Marchnata eich busnes’, magodd Steve yr hyder i lansio ei fusnes ar-lein a dosbarthu newydd, Pembrokeshire Lamb, ac mae’n awr yn gwerthu bocsys o’i gig oen, cig hesbyrniaid a chig dafad ‘gât i’r plât’ gorau yn uniongyrchol i’w gwsmeriaid.


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Skills and Training