Sut i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi'i ariannu

Gyda oddeutu 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes? A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

 

Cofrestru gyda Cyswllt Ffermio:

Mae detholiad eang o gyrsiau hyfforddi sy’n cael eu hariannu hyd at 80% ar gael i bob unigolyn sydd wedi cofrestru â Cyswllt Ffermio.  I gofrestru, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu cofrestrwch ar-lein yma.
Bydd angen i chi gofrestru gyda chyfeiriad e-bost unigol sy’n unigryw i chi gan y bydd pob hysbysiad cysylltiedig â Cyswllt Ffermio yn cael eu hanfon atoch drwy’r cyfeiriad e-bost hwn.
Pan fyddwch wedi cofrestru byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau eich bod wedi cofrestru gan y Ganolfan Wasanaeth - bydd yn cadarnhau bod eich cyfrif unigol wedi ei sefydlu a bod modd i chi bellach lenwi Cynllun Datblygu Personol a gwneud cais am hyfforddiant sy’n cael ei ariannu.

 

Y broses ymgeisio:

 • Dewis yr hyfforddiant rydych ei angen allan o'r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael. Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.
 • Ar ôl cofrestru gyda Cyswllt Ffermio byddwch yn derbyn ebost o gadarnhad.
 • Defnyddiwch yr ebost hwn i mewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru (Am ganllawiau cam wrth gam ar sut i fewngofnodi i BOSS drwy Sign on Cymru - cliciwch yma neu gwyliwch y fideo isod)
 • Gwblhau'r Cynllun Datblygu Personol ar-lein i'ch helpu i ddadansoddi beth yw eich anghenion busnes. Bydd hyn yn eich galluogi i gynllunio strategaeth i gryfhau neu i gyflwyno sgiliau newydd a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon o weithio, gan arbed amser ac adnoddau i chi.
 • Cyflwyno ffurflen gais ar wefan BOSS ar gyfer y cwrs/cyrsiau hyfforddiant rydych eisiau ymgeisio am – sicrhewch bod teitl y cwrs, y gost a'r darparwr yn gywir cyn i chi gyflwyno’r cais
 • Cysylltwch â'r Darparwr Hyfforddiant a ddewiswyd gennych neu eich Swyddog Datblygu lleol am gymorth gyda'ch cais ar ddechrau'r cyfnod ymgeisio ar gyfer sgiliau.
 • Noder, os ydych yn bwriadu gwneud cais am gymorth ariannol i gwblhau cwrs o Gategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer, mae'n rhaid i chi gwblhau'r cwrs e-ddysgu Iechyd a Diogelwch am ddim ar BOSS drwy Sign on Cymru cyn cyflwyno'r cais.

 

Cliciwch yma i gael canllaw ar sut i gwblhau Cynllun Datblygu Personol a gwneud cais am gyrsiau hyfforddi wedi'u hariannu neu gwyliwch y fideo isod:

 

Gweithdai Cynllun Datblygu Personol:

Os ydych chi angen cymorth i gwblhau Cynllun Datblygu Personol ac ymgeisio am hyfforddiant wedi’i ariannu yn ystod ffenest sgiliau Mai - Mehefin 2020, bydd y swyddogion datblygu a darparwyr hyfforddiant yn cynnig cefnogaeth dros y ffôn.

Ar gyfer manylion cyswllt swyddogion datblygu, cliciwch yma.

Ar gyfer manylion cyswllt darparwyr hyfforddiant cliciwch ar deitl y cwrs unigol. Er mwyn gweld pa gyrsiau sydd ar gael, cliciwch yma.

 

Dyddiadau Cyfnodau Ymgeisio:

Gall unigolion sydd wedi cofrestru ymgeisio am y cymorth ariannol yn ystod y cyfnodau ymgeisio yn unig.

Gweler isod dyddiadau cyfnodau ymgeisio:

 • Dydd Llun 4ydd o Fai - Dydd Gwener 26ain o Fehefin 2020
 • Dydd Llun 7fed o Fedi - Dydd Gwener 30ain o Hydref 2020
 • Dydd Llun 4ydd o Ionawr - Dydd Gwener 26ain o Chwefror 2021
 • Dydd Llun 3ydd o Fai - Dydd Gwener 25ain o Fehefin 2021
 • Dydd Llun 6ed o Fedi - Dydd Gwener 29ain o Hydref 2021

Bydd pob ffenestr yn agor am 9.00am ar y Dydd Llun ac yn cau am 5.00pm ar y Dydd Gwener.

 

Cysylltwch â’r Darparwr Hyfforddiant a ddewiswyd gennych neu eich Swyddog Datblygu Lleol  a fydd yn gallu eich cynorthwyo i gwblhau eich Cynllun Datblygu Personol a’ch ffurflen gais.