Cyrsiau Hyfforddiant Busnes

Carbon - Dewch i ni fynd yn fwy Gwyrdd:

Gall cynllunio busnes nodi arbedion cost ariannol sydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr e.e. lleihau costau ynni a thanwydd.

Gall nodi cyfleoedd i wella systemau neu brosesau ar y fferm gael effaith gadarnhaol ar gynhyrchiant da byw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Gweithredu arfer gorau ar draws pob rhan o'r busnes sy'n cysylltu'n ôl â lleihau carbon/newid yn yr hinsawdd.

 

Cymhorthdal o 80% ar gael

Am ganllaw ar sut i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi'i ariannu cliciwch yma.