Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod yn cynnwys agweddau ymarferol a theori ynghyd ag asesiad integredig. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae’r cwrs hyfforddiant hwn ar gyfer y rhai ohonoch sydd angen gweithio fel person “cymorth cyntaf” cydnabyddedig ar gyfer eich busnes; mae wedi’i lunio ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr neu’r rhai sydd ag awdurdod o fewn grŵp. 

Byddwch yn dysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol am gymorth cyntaf, er mwyn i chi allu defnyddio technegau syml a allai arbed bywyd yn y gweithle.

Bydd sesiynau’n cynnwys: dadebru, trin pobl anymwybodol, problemau anadlu, problemau cylchrediad, clwyfau a gwaedu, llosgiadau, anafiadau i’r esgyrn, y cyhyrau a’r cymalau.

Mae’n werth nodi: Mae tystysgrifau Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn ddilys am gyfnod o dair blynedd.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Dysgu Bro Ceredigion gyflwyno rhan o'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Dysgu Bro Ceredigion

Enw cyswllt:
Denise Owen


Rhif Ffôn:
01970 633540


Cyfeiriad ebost:
admin@dysgubro.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.dysgubro.org.uk


Cyfeiriad post:
Canolfan Ddysgu Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3RJ


Ardal:
Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru

Groundwork Gogledd Cymru

Enw cyswllt:
Louise Stokes


Rhif Ffôn:
01978 757524


Cyfeiriad ebost:
louise.stokes@groundworknorthwales.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.groundworknorthwales.org.uk


Cyfeiriad post:
3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrecsam LL11 5SZ


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

NFU Mutual Risk Management

Enw cyswllt:
Reuben Evans


Rhif Ffôn:
01789 202471


Cyfeiriad ebost:
reuben_evans@nfumutual.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nfumutual.co.uk


Cyfeiriad post:
Tiddington Road, Stratford Upon Avon, Warwickshire CV37 0UY


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Torri Coed sydd wedi’u codi o’r Gwreiddyn neu wedi’u Chwythu gan y Gwynt gyda Llif Gadwyn
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol, a rhoddir
Deall a Defnyddio eich Cyfrifon
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl