Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod yn cynnwys agweddau ymarferol a theori ynghyd ag asesiad integredig. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae’r cwrs hyfforddiant hwn ar gyfer y rhai ohonoch sydd angen gweithio fel person “cymorth cyntaf” cydnabyddedig ar gyfer eich busnes; mae wedi’i lunio ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr neu’r rhai sydd ag awdurdod o fewn grŵp. 

Byddwch yn dysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol am gymorth cyntaf, er mwyn i chi allu defnyddio technegau syml a allai arbed bywyd yn y gweithle.

Bydd sesiynau’n cynnwys: dadebru, trin pobl anymwybodol, problemau anadlu, problemau cylchrediad, clwyfau a gwaedu, llosgiadau, anafiadau i’r esgyrn, y cyhyrau a’r cymalau.

Mae’n werth nodi: Mae tystysgrifau Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn ddilys am gyfnod o dair blynedd.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Nodwch gall Dysgu Bro Ceredigion gyflwyno rhan o'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

BPI Consultancy Ltd

Enw cyswllt:

Hayley Morris


Rhif ffôn:
01685 884175


Cyfeiriad ebost:
hayley.morris@bpigroup.co.uk;


Cyfeiriad gwefan:
www.bpigroup.co.uk
 


Cyfeiriad post:
Office 8, Aberdare Enterprise Centre, Depot Road, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 8DL
 


Ardal:
Cymru gyfan

CCW - Training Academy (Career Change Wales)

Enw Cyswllt:

Mike G K Tan


Rhif ffôn:
02921 156603


Cyfeiriad ebost:
mike@careerchangewales.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.careerchangewales.co.uk


Cyfeiriad post:
2nd Floor, 5 - 7 Museum Place, Caerdydd, CF10 3BD

 

Ardal:
Cymru gyfan

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Dysgu Bro Ceredigion

Enw cyswllt:
Denise Owen


Rhif Ffôn:
01970 633541


Cyfeiriad ebost:
denise.owen@ceredigion.gov.uk / admin@dysgubro.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.dysgubro.org.uk


Cyfeiriad post:
Canolfan Ddysgu Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3RJ


Ardal:
Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru

Forest Park and Garden

Enw cyswllt:
Katie Coles


Rhif Ffôn:
01443 230000 Opt 2


Cyfeiriad ebost:
katiecoles74@gmail.com


Cyfeiriad gwefan:
www.fpandg.com


Cyfeiriad post:
Coed Court, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37 5SW


Ardal:
De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Groundwork Gogledd Cymru

Enw cyswllt:
Louise Stokes


Rhif Ffôn:
01978 757524


Cyfeiriad ebost:
louise.stokes@groundworknorthwales.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.groundworknorthwales.org.uk


Cyfeiriad post:
3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrecsam LL11 5SZ


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

Phoenix Industrial Training Ltd

Enw cyswllt:
Caroline Memmott


Rhif Ffôn:
03333 660065


Cyfeiriad ebost:
carolinem@phoenixitd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.phoenixitd.co.uk


Cyfeiriad post:
7 Bro Infryn, Glasinfryn, Bangor, Gwynedd, LL57 4UR


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

St John Ambulance Cymru

Enw cyswllt:
Training team


Rhif ffôn:
03456785646


Cyfeiriad ebost:
training@sjacymru.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.sjacymru.org.uk


Cyfeiriad post:
Priory House, Beignon Close, Ocean Way, Caerdydd, CF24 5PB


Ardal:

Cymru gyfan

TFTF (2008) Ltd

Enw cyswllt:
Suzanne Jones


Rhif Ffôn:
01938 500900


Cyfeiriad ebost:
info@training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolobran Hall, Meifod, Powys SY22 6HX


Ardal:
Cymru gyfan

Cascade First Aid Ltd

Enw cyswllt:
Rebecca Anderson

 

Rhif Ffôn:
07968479362

 

Cyfeiriad ebost:
becky@cascadefirstaid.co.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.cascadefirstaid.co.uk

 

Ardal:
De Ddwyrain Cymru
 

 

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Dyfarniad Lefel 2 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel gan ddefnyddio Offer Llaw (PA6)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar ddiwrnod