Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Nod y cwrs hwn yw rhoi trosolwg o faterion lles ar y fferm sy’n gysylltiedig â chynhyrchu wyau’n fasnachol. Mae’r cwrs wedi’i anelu at rôl rheolwr y safle. Bydd mynychu’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ganfod y ffactorau sy’n effeithio ar les anifeiliaid a sut mae arferion a gweithdrefnau’n diogelu lles yr anifeiliaid yn eu gofal. Bydd dysgwyr yn cael trosolwg o ddeddfwriaeth a gofynion cynlluniau sicrwydd.

Bydd pynciau trafod eraill yn cynnwys;

  • Atal straen
  • Arwyddion a symptomau iechyd gwael
  • Darpariaeth bwyd, dŵr ac amgylchedd
  • Gwaredu mewn ffordd drugarog
  • Gweithdrefnau monitro salmonela 
  • Rheoli’r maes
  • Canllawiau RUMA
  • Cynlluniau iechyd

 

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Jimmy Hughes Training Services a Grŵp Colegau NPTC gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus
Rheoli eich Llif Arian
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl