Bwriad y cwrs deuddydd hwn yw cefnogi rheolwyr a goruchwylwyr o unrhyw sector diwydiant/busnes i ddeall effaith y goblygiadau strategol a gweithredol mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn cael arnyn nhw, eu tîm a’u hadran. Mae’n eich galluogi i gyfrannu at wella cynaliadwyedd amgylcheddol eich sefydliad, ac mae'n ffordd ddelfrydol a chyflym o uwchsgilio eich gweithlu, a’r rhai sy’n gyfrifol am orchwylio canlyniadau strategol eich sefydliad. Mae busnesau rhyngwladol enwog fel Arriva, Interserve a Hanson eisoes wedi lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd ac wedi gwella eu helw drwy Sgiliau Cynaliadwyedd ar gyfer y Gweithlu – archebwch nawr i uwchsgilio eich gweithlu ac i wella eich perfformiad, eich effeithiolrwydd a’ch effaith. Mae Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol – Ar gyfer y Rheolwyr yn gwrs pontio sy’n adeiladu ar y wybodaeth hon ac sy’n manylu ar faterion ymhellach, gan ddarparu'r adnoddau sydd eu hangen ar reolwyr a goruchwylwyr i ehangu eu gorwelion o ran eu gwybodaeth a’u sgiliau.  Mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer arweinwyr tîm a rheolwyr sydd eisiau goruchwylio gwelliannau eu sefydliad. 

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

BPI Consultancy Ltd

Enw cyswllt:

Hayley Morris


Rhif ffôn:
01685 884175


Cyfeiriad ebost:
hayley.morris@bpigroup.co.uk;


Cyfeiriad gwefan:
www.bpigroup.co.uk
 


Cyfeiriad post:
Office 8, Aberdare Enterprise Centre, Depot Road, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 8DL
 


Ardal:
Cymru gyfan

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru

Coleg Gwent

Enw cyswllt:
Matt Welsher

 

Rhif Ffôn:
01495 333562

 

Cyfeiriad ebost:
matthew.welsher@coleggwent.ac.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.coleggwent.ac.uk

 

Cyfeiriad post:
Y Rhadyr, Brynbuga  NP15 1XJ

Ardal:
De Ddwyrain Cymru
 

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Sgorio Symudedd Gwartheg
Cwrs hyfforddiant undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cael y Gorau o’ch Pobl
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Dyfarniad Lefel 2 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel (PA1) a Defnyddio Plaladdwyr gan ddefnyddio Offer Chwistrellu Bŵm wedi’i osod ar Gerbyd (PA2)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad ar ddiwrnod