Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Gall perfformiad gwell gynyddu cynhyrchiant ac elw eich busnes. Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sydd yn ymwneud â rheoli a datblygu staff. Gweithdy undydd yw hwn, lle byddwch yn dysgu sut i ddatblygu eich syniadau a’ch gallu, gan adeiladu ar eich profiad presennol. Byddwch yn gallu ystyried sut i roi technegau dysgu ar waith o fewn eich sefyllfa eich hun. Bydd eich gwybodaeth yn help i ysgogi eich tîm i berfformio a chyrraedd targedau, gan gysylltu eu perfformiad gyda blaenoriaethau’r busnes. Byddwch yn meddu ar wybodaeth i ddatblygu a rheoli perfformiad eich timoedd yn ogystal â datblygu technegau i gynnal a gwella perfformiad.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall y darparwyr isod cyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cadw Llyfrau, TAW a Gwneud Treth yn Ddigidol
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn
Sgorio Symudedd Gwartheg
Cwrs hyfforddiant undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn