Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Gall perfformiad gwell gynyddu cynhyrchiant ac elw eich busnes. Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sydd yn ymwneud â rheoli a datblygu staff. Gweithdy undydd yw hwn, lle byddwch yn dysgu sut i ddatblygu eich syniadau a’ch gallu, gan adeiladu ar eich profiad presennol. Byddwch yn gallu ystyried sut i roi technegau dysgu ar waith o fewn eich sefyllfa eich hun. Bydd eich gwybodaeth yn help i ysgogi eich tîm i berfformio a chyrraedd targedau, gan gysylltu eu perfformiad gyda blaenoriaethau’r busnes. Byddwch yn meddu ar wybodaeth i ddatblygu a rheoli perfformiad eich timoedd yn ogystal â datblygu technegau i gynnal a gwella perfformiad.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall y darparwyr isod cyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 433117


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Pori er Lles Cadwraeth
Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y