Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus

Gall Ffrwythloni Artiffisial (AI) eich hun arbed amser ac arian i chi trwy sicrhau bod eich buwch yn cael ei ffrwythloni ar yr amser cywir heb y straen o aros am dechnegydd. Bydd holl agweddau ffrwythloni artiffisial yn cael eu cynnwys: anatomeg a ffisioleg, deddfwriaeth, defnydd diogel o Nitrogen hylifol a corsennau semen, gweithdrefn dadmer a’r dechneg ymarferol o ffrwythlonni’n artiffisial. Bydd y sesiwn ymarefrol yn cael ei wneud ar fuchod byw ar fferm. Bydd bod ar fferm yn creu awyrgylch hyfforddi hamddenol. Mae asesiad o’r dechneg yn cael ei wneud trwy deimlo neu yn fwy cyffredin gan archwiliad uwchsain.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Stella Rutter


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

XL Vet – Fenton Vets Ltd

Enw cyswllt:
Mike John


Rhif Ffôn:
01437 762806


Cyfeiriad ebost:
admin@fentonvets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.fentonvets.co.uk


Cyfeiriad post:
21 Portfield, Haverfordwest, SA61 1BN


Ardal:
De-orllewin Cymru

XL Vet – Prostock Vets Ltd

Enw cyswllt:
Lizzie Wheeler


Rhif Ffôn:
01267 233266


Cyfeiriad ebost:
office@prostockvets.com


Cyfeiriad gwefan:
www.prostockvets.com


Cyfeiriad post:
Canolfan Da Byw, Nantyci, Ffordd Llysonnen, Caerfyrddin, SA33 5DR


Ardal:
De-orllewin Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif
Rheoli Wiwerod Llwyd
Cwrs undydd sy’n cynnwys hyfforddiant ac asesiad. Dyfernir