Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus

Gall Ffrwythloni Artiffisial (AI) eich hun arbed amser ac arian i chi trwy sicrhau bod eich buwch yn cael ei ffrwythloni ar yr amser cywir heb y straen o aros am dechnegydd. Bydd holl agweddau ffrwythloni artiffisial yn cael eu cynnwys: anatomeg a ffisioleg, deddfwriaeth, defnydd diogel o Nitrogen hylifol a corsennau semen, gweithdrefn dadmer a’r dechneg ymarferol o ffrwythlonni’n artiffisial. Bydd y sesiwn ymarefrol yn cael ei wneud ar fuchod byw ar fferm. Bydd bod ar fferm yn creu awyrgylch hyfforddi hamddenol. Mae asesiad o’r dechneg yn cael ei wneud trwy deimlo neu yn fwy cyffredin gan archwiliad uwchsain.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Mendip Vets

Enw cyswllt:
Dr Sotirios Karvountzis MRCVS


Rhif Ffôn:

01558 509222


Cyfeiriad ebost:

hyfforddiant@mendipvets.net


Cyfeiriad gwefan:
www.mendipvets.net


Cyfeiriad post:
Cae Cadno, Taliaris, Llandeilo, SA19 7DP / The Horticultural Works, Wells, Somerset BA5 3EU


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Iechyd a Diogelwch mewn Amaethyddiaeth – Paratoi ar gyfer Archwiliad
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trwslifio, Torri a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 5 diwrnod gydag asesiad annibynnol a