Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus

Gall Ffrwythloni Artiffisial (AI) eich hun arbed amser ac arian i chi trwy sicrhau bod eich buwch yn cael ei ffrwythloni ar yr amser cywir heb y straen o aros am dechnegydd. Bydd holl agweddau ffrwythloni artiffisial yn cael eu cynnwys: anatomeg a ffisioleg, deddfwriaeth, defnydd diogel o Nitrogen hylifol a corsennau semen, gweithdrefn dadmer a’r dechneg ymarferol o ffrwythlonni’n artiffisial. Bydd y sesiwn ymarefrol yn cael ei wneud ar fuchod byw ar fferm. Bydd bod ar fferm yn creu awyrgylch hyfforddi hamddenol. Mae asesiad o’r dechneg yn cael ei wneud trwy deimlo neu yn fwy cyffredin gan archwiliad uwchsain.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Mendip Vets

Enw cyswllt:
Dr Sotirios Karvountzis MRCVS


Rhif Ffôn:

01558 509222


Cyfeiriad ebost:

hyfforddiant@mendipvets.net


Cyfeiriad gwefan:
www.mendipvets.net


Cyfeiriad post:
6 Stryd Y Brenin, Llandeilo, Sir Gâr, SA19 6BA / The Horticultural Works, Wells, Somerset BA5 3EU


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

XL Vet UK LTD

Enw cyswllt:
Charlotte Johnson


Rhif Ffôn:
01228 711788


Cyfeiriad ebost:
training@xlvets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.farmskills.co.uk


Cyfeiriad post:
Office 6-7, Cobalt Business Exchange Central, Newcastle Upon Tyne
NE27 0QJ


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Trimio Traed Gwartheg (Lefel Uwch)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant 3-5 diwrnod o hyd. Rhoddir
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trwslifio, Torri a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 5 diwrnod gydag asesiad annibynnol a