Mae busnesau sy'n ymwneud â’r tir yn cael dylanwad mawr ar lawer o bethau fel yr amgylchedd, ein bwyd, yr economi, a'n hiechyd. 
Mae'n bwysig sylweddoli, er eu bod yn ymddangos yn wahanol, eu bod i gyd yn dal i fod yn fusnesau yn y bôn. 
Mae ganddyn nhw hanfodion cyffredin y mae angen iddyn nhw wneud yn dda er mwyn bod yn llwyddiannus.
 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio
Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw