Cwrs hyfforddiant undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Acrhediad RoMS - Nod y cwrs yw darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn llwyddo yn yr arholiad RoMS (Register of Mobility Scorers) a chael ymuno â’u rhestr achrededig. Mae lle ar y rhestr hon yn rhan ofynnol ar gyfer rhai cytundebau ffermydd llaeth cyn y gellir cyflenwi llaeth ar lefel fasnachol.

Achrediad Lantra Awards - mae rhai darparwyr hefyd yn cynnig cwrws wedi’i deilwra. System sgorio symudedd pedwar rhan (0-3) AHDB yw’r dull a ddefnyddir amlaf er mwyn sgorio symudedd yn y DU.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Stella Rutter


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi (ar gyfer y sectorau bîff a llaeth)
Cwrs undydd gyda thystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cael y Gorau o’ch Pobl
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Dyfarniad Lefel 2 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel (PA1) a Defnyddio Plaladdwyr gan ddefnyddio Offer Chwistrellu Bŵm wedi’i osod ar Gerbyd (PA2)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad ar ddiwrnod