Fel arfer yn gwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad ar ddiwrnod gwahanol. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. 
 
PA1 = Mae’r cwrs hwn yn bodloni’r gofynion cyfreithiol ar gyfer Rheoliadau Rheoli Plaladdwyr ac mae’n eich caniatáu i weithio heb oruchwyliaeth yn y diwydiant. Er mwyn cyflawni’r cymhwyster hwn, byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r Cod Ymarfer Cymeradwy ar gyfer Cynnyrch Diogelu Planhigion (Approved Code of Practice for Plant Protection Products). Mae angen i chi gwblhau’r cwrs hwn cyn cwblhau cyrsiau ymarferol, yn enwedig yn ymwneud â defnyddio plaladdwyr.

PA4 = Mae’r cymhwyster hwn wedi’i lunio’n benodol i’r rhai sydd naill ai eisiau defnyddio gwasgarwyr peledi neu ronynnau (ar gyfer gwlithod) sy’n gallu cael eu gosod ar gerbyd neu eu llusgo fel rhan o’u gwaith o ddydd i ddydd. Bydd y cwrs yn trafod sut i baratoi eich offer a’i gynnal a’i gadw,  a sut i’w ddefnyddio a’i raddnodi’n gywir. Mae’r hyfforddiant yn ddelfrydol ar gyfer ffermwyr a’r rhai sy’n defnyddio offer chwistrellu.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Diogelwch Plaladdwyr

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
irwedd@outlook.com


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Harper Adams University

Enw cyswllt:
Ian Pryce


Rhif Ffôn:
01952 815300


Cyfeiriad ebost:
ipryce@harper-adams.ac.uk


Cyfeiriad post:
www.harper-adams.ac.uk/


Postal address:
1Caynton Road, Edgmond, Newport, Shropshire, TF10 8NB


Ardal:

 

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Sampson Training Ltd (Grounds Training)

Enw cyswllt:
Ellie Parry

 

Rhif Ffôn:
01865 509510

 

Cyfeiriad ebost:
info@groundstraining.com

 

Cyfeiriad gwefan:
www.groundstraining.com

 

Cyfeiriad post:
Bridgend

 

Ardal:
Cymru gyfan
 

 

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus
Rheoli eich Llif Arian
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl