Mae'r modiwl hwn yn disgrifio storio, defnyddio a gwaredu plaladdwyr yn ddiogel.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu