Mae’r cwrs hwn yn cael ei ddarparu dros dri diwrnod gydag asesiad ar ddiwedd y cwrs. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Ydych chi’n rheoli neu’n rhedeg busnes yn ymwneud â bwyd ar eich fferm neu fel rhan o fenter arallgyfeirio? Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn deall pwysigrwydd y canlynol: cydymffurfio gyda deddfwriaeth diogelwch; gweithredu a monitro arferion hylendid da, sut i weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd, a gweithredu a monitro arferion da yn ymwneud â halogi, microbioleg a rheoli tymheredd.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Nodwch gall Coleg Sir Gar a Chanolfan Bwyd Cymru gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

BPI Consultancy Ltd

Enw cyswllt:

Hayley Morris


Rhif ffôn:
01685 884175


Cyfeiriad ebost:
hayley.morris@bpigroup.co.uk;


Cyfeiriad gwefan:
www.bpigroup.co.uk
 


Cyfeiriad post:
Office 8, Aberdare Enterprise Centre, Depot Road, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 8DL
 


Ardal:
Cymru gyfan

CCW - Training Academy (Career Change Wales)

Enw Cyswllt:

Harri Shuffley


Rhif ffôn:
02921 156603


Cyfeiriad ebost:
harri@CareerChangeWales.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.careerchangewales.co.uk


Cyfeiriad post:
2nd Floor, 5 - 7 Museum Place, Caerdydd, CF10 3BD

 

Ardal:
Cymru gyfan

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Food Business Assistance LLP

Enw cyswllt:
Ian Ramsay


Rhif Ffôn:
01341 421399


Cyfeiriad ebost:
info@foodassist.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.foodassist.co.uk


Cyfeiriad post:
Tyn y Cae, South Street, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1NP


Ardal:
Cymru gyfan

Canolfan Bwyd Cymru

Enw cyswllt:
Catherine Cooper


Rhif Ffôn:
01545 572214


Cyfeiriad ebost:
catherine.cooper@ceredigion.gov.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.foodcentrewales.org.uk


Cyfeiriad post:
Parc Busnes Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

Coleg Gwent

Enw cyswllt:
Matt Welsher

 

Rhif Ffôn:
01495 333562

 

Cyfeiriad ebost:
matthew.welsher@coleggwent.ac.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.coleggwent.ac.uk

 

Cyfeiriad post:
Y Rhadyr, Brynbuga  NP15 1XJ

Ardal:
De Ddwyrain Cymru
 

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cadw Llyfrau, TAW a Gwneud Treth yn Ddigidol
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trwslifio, Torri a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 5 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Hylendid a Bioddiogelwch (Pasbort Dofednod)
Cwrs hyfforddiant hanner diwrnod, a rhoddir tystysgrif ar ôl