Mae’r cwrs hwn yn cael ei ddarparu dros dri diwrnod gydag asesiad ar ddiwedd y cwrs. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Ydych chi’n rheoli neu’n rhedeg busnes yn ymwneud â bwyd ar eich fferm neu fel rhan o fenter arallgyfeirio? Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn deall pwysigrwydd y canlynol: cydymffurfio gyda deddfwriaeth diogelwch; gweithredu a monitro arferion hylendid da, sut i weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd, a gweithredu a monitro arferion da yn ymwneud â halogi, microbioleg a rheoli tymheredd.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Coleg Sir Gar a Chanolfan Bwyd Cymru gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Elizabeth Morgan


Rhif Ffôn:
01554 748394


Cyfeiriad ebost:
elizabeth.morgan@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Canolfan Bwyd Cymru

Enw cyswllt:
Catherine Cooper


Rhif Ffôn:
01545 572214


Cyfeiriad ebost:
catherine.cooper@ceredigion.gov.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.foodcentrewales.org.uk


Cyfeiriad post:
Parc Busnes Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Trimio Traed Gwartheg
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant 1 i 3 diwrnod o hyd. Rhoddir