Mae hwn yn gwrs pum diwrnod sy’n seiliedig ar gynaliadwyedd, ac mae’r awydd am Sgiliau Gwyrdd wedi agor llawer o lwybrau proffesiynol newydd ar draws pob sector. Mae cwblhau'r cwrs Tystysgrif Sylfaen IEMA mewn Rheolaeth Amgylcheddol yn ffordd berffaith o ddangos bod gennych chi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen.  Bydd y cwrs hwn yn eich arwain yn uniongyrchol at Aelodaeth Gyswllt o'r IEMA. Bydd y cwrs hwn yn darparu syflaen wybodaeth am gynaliadwyedd a’r amgylchedd er mwyn i chi allu adeiladu arni.  Wrth ymdrin ag amrywiaeth eang o egwyddorion amgylcheddol, cynaliadwyedd a llywodraethu, bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o ehangder yr agenda cynaliadwyedd, a’r adnoddau a’r sgiliau rheoli y bydd eu hangen arnynt wrth weithio yn y maes hwn.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

BPI Consultancy Ltd

Enw cyswllt:

Hayley Morris


Rhif ffôn:
01685 884175


Cyfeiriad ebost:
hayley.morris@bpigroup.co.uk;


Cyfeiriad gwefan:
www.bpigroup.co.uk
 


Cyfeiriad post:
Office 8, Aberdare Enterprise Centre, Depot Road, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 8DL
 


Ardal:
Cymru gyfan

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru

Coleg Gwent

Enw cyswllt:
Matt Welsher

 

Rhif Ffôn:
01495 333562

 

Cyfeiriad ebost:
matthew.welsher@coleggwent.ac.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.coleggwent.ac.uk

 

Cyfeiriad post:
Y Rhadyr, Brynbuga  NP15 1XJ

Ardal:
De Ddwyrain Cymru
 

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Arwain a Rheoli
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl