Cwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar wahân, a rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n gweithio ar lefel oruchwyliol neu reolaeth ar hyn o bryd neu’n dymuno gwneud hynny, ac eisiau gwella eu dealltwriaeth o iechyd a diogelwch. Fel goruchwyliwr, mae gennych chi gyfrifoldeb cyfreithiol a moesegol i ofalu am iechyd a diogelwch eich gweithwyr. Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn trafod ystod o bynciau iechyd a diogelwch gan gynnwys: deall gofynion iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle, gofynion cyfreithiol, manteision defnyddio system iechyd a diogelwch a deall y risgiau a’r dulliau o reoli peryglon cyffredin yn y gweithle.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall Dysgu Bro Ceredigion gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Dysgu Bro Ceredigion

Enw cyswllt:
Denise Owen


Rhif Ffôn:
01970 633540


Cyfeiriad ebost:
admin@dysgubro.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.dysgubro.org.uk


Cyfeiriad post:
Canolfan Ddysgu Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3RJ


Ardal:
Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
Irwedd@nantygochel.idps.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Dyfarniad Lefel 2 mewn Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel (PA1) / Gwasgaru Plaladdwyr yn Ddiogel gan ddefnyddio Offer Llaw (PA6)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad ar ddiwrnod
Rheoli Timau Achlysurol a Thymhorol
Cwrs undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn dilyn cwblhau’r