Cwrs hyfforddi 1 diwrnod yw hwn. Bydd tystysgrif hyfforddiant yn cael ei rhoi ar ôl ei orffen.

Diben y cwrs hwn yw rhoi gwybodaeth sylfaenol i ymgeiswyr i reoli coetir pan fydd cadwraeth natur yn brif nod. Mae’r cwrs hwn yn trafod hanes sylfaenol coetiroedd Prydain, strwythur y goedlan, heriau rheoli a’r technegau a sut y gallant effeithio ar blanhigion ac anifeiliaid, nodweddion coetir ac egwyddorion rheoli er budd cadwraeth.

Mae sesiynau’r cwrs yn cynnwys: 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

  • Cael y wybodaeth sylfaenol i reoli coetir pan fydd cadwraeth er budd natur yn brif nod    
  • Gwybodaeth am hanes sylfaenol Coetir Prydain
  • Gwybodaeth am y pedair haen mewn coetir a’u pwysigrwydd i fioamrywiaeth
  • Gwybodaeth am y dulliau traddodiadol o reoli coetir a sut y gall y dulliau hyn, pan fyddant yn addas, ychwanegu at gadwraeth coetir
  • Gwerthfawrogi’r blaenoriaethau ar gyfer cadwraeth coetir
  • Gwybodaeth am Ddangosyddion Coetir Hynafol Rhannol Naturiol
  • Sylweddoli a ddylid ymyrryd neu beidio er budd cadwraeth
  • Pryd y gall teneuo, adfywio a phlannu fod yn addas ar gyfer cadwraeth
  • Deall cyfraniad llennyrch, darnau agored a choed marw/ar farw at gadwraeth
  • Egwyddorion rheoli ar gyfer cadwraeth natur

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn:

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Trimio Traed Gwartheg (Lefel Uwch)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant 3-5 diwrnod o hyd. Rhoddir
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trwslifio, Torri a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 5 diwrnod gydag asesiad annibynnol a