Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Gall cwympo coed fod yn dasg beryglus. Dyna pam mae’n bwysig sicrhau eich bod yn meddu ar yr hyder, y ddealltwriaeth a’r sgiliau angenrheidiol er mwyn gwneud hynny’n ddiogel.
Bydd y cwrs hwn yn darparu’r technegau a’r wybodaeth diogelwch angenrheidiol er mwyn sichrau eich bod yn hyderus, ond hefyd yn ddiogel wrth  gwympo coed dros 380mm. Sesiynau’r cwrs: Deddfwriaeth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, cwympo, technegau cwympo ychwanegol, gwaredu brigau, trawslifio coed sydd wedi cwympo, tynnu coed crog i lawr, trin bonion coed, clirio’r safle a gwiriadau ar y llif gadwyn. Mae’n ofynnol eich bod wedi cwblhau eich cymwysterau Cynnal a Chadw, Trawslifio a Chwympo Coed dan 380mm  cyn gallu mynychu’r cwrs.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
Irwedd@nantygochel.idps.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Heads of the Valley Training

Enw cyswllt:
Laura Broome


Rhif Ffôn:
01873 832000


Cyfeiriad ebost:
info@hovtraining.com


Cyfeiriad gwefan:
www.hovtraining.com


Cyfeiriad post:
Tŷ Mawr Road, Gilwern, Y Fenni,
NP7 0EB


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Herefordshire, Ludlow and North Shropshire College

Enw cyswllt:
Sarah Lumley


Rhif Ffôn:
01743 562 063


Cyfeiriad ebost:
lumleys@hlcollege.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.hlcollege.ac.uk


Cyfeiriad post:
Folly Lane, Hereford, HR1 1LS


Ardal:
Darparu cyrsiau ar sawl campws gan gynnwys Walford a Chroesoswallt

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cadw Llyfrau, TAW a Gwneud Treth yn Ddigidol
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif