Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ddiwedd y cwrs.

Mae rheolaeth busnes yn allweddol i sicrhau bod busnes yn parhau i wneud elw ac yn darparu rhywbeth o werth i gwsmeriaid. Mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu i chi os ydych chi’n rhedeg neu’n rheoli busnes eich hun ac felly angen gwneud y penderfyniadau strategol a gweithredol cywir. Drwy wneud hyn, byddwch yn sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o safle eich busnes o fewn y farchnad a deall anghenion eich cwsmeriaid. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar weithgareddau sydd yn ymwneud â rhedeg eich busnes, gan gynnwys rheoli, monitro, cynllunio a threfnu. Byddwch yn ystyried eich busnes eich hun a’r materion sydd yn gysylltiedig â datblygu cynllun busnes. Cwrs rhyngweithiol yw hwn fydd yn rhoi amser i chi ystyried dyfodol eich busnes, a rhoi cefnogaeth i gwblhau templed cynllun busnes.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Agriconnectors, Power Media Management a Really Pro gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Agriconnectors

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790 770839


Cyfeiriad ebost:

agriconnectorstraining@gmail.com


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
Stryd y Pier, Abertawe  SA1 1RY


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

Power Media Management Ltd

Enw cyswllt:
David Lewis


Rhif Ffôn:
08448 707168


Cyfeiriad ebost:
info@powermediamanagement.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.powerfulonline.co.uk


Cyfeiriad post:
The Hub, 8 Mansel Street, Caerfyrddin
SA31 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Really Pro Ltd

Enw cyswllt:
Kelly Monroe


Rhif Ffôn:
08448 707568


Cyfeiriad ebost:
kelly@reallypro.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.reallypro.co.uk


Cyfeiriad post:
Princess House, Princess Way, Abertawe SA1 3LW


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Trimio Traed Gwartheg
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant 1 i 3 diwrnod o hyd. Rhoddir
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod yn cynnwys agweddau ymarferol a