Adnodd meincnodi Cyswllt Ffermio

Rhaglen Feincnodi Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio yn datblygu rhaglen feincnodi newydd ar gyfer busnesau Ffermio, drwy’r Rhaglen Feincnodi bydd busnesau’n gallu:

  • casglu data ffisegol ac ariannol ar DPAau mentrau allweddol
  • meincnodi yn eich erbyn chi a llinellau sylfaen y diwydiant
  • cael dadansoddiad rhyngweithiol
  • cael cymorth a chyngor pellach
  • casglu lefel y data sy'n addas i chi

Bydd y Rhaglen ar gael yn gynnar yn 2024.