Dewis Mentor - Ffurflen Gais

Rydym yn argymell eich bod yn pori drwy ein Cyfeiriadur o Fentoriaid a dewis 2 fentor. Cymerwch eich amser i asesu eu harbennigeddau sector a’u diddordebau er mwyn dewis mentor sydd â ddiddordebau tebyg i neu sydd â phrofiad mewn maes rydych chi am ei ddatblygu’n benodol.

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio.

Cyn y gallwch wneud cais am fentor, mae angen i chi osod amcan yn eich Cynllun Datblygu Personol o fewn eich cyfrif BOSS. Cliciwch yma am gyfarwyddiadau. Ni fydd eich cais am fentora yn cael ei awdurdodi nes eich bod wedi cwblhau amcan ar eich PDP.

RHAN 1
Mae angen cynnwys "BAS" cyn y rhif
Mae angen cynnwys "CON" cyn y rhif
Ar gyfer pa sector / fenter ydych chi angen mentor?
Ar gyfer pa sector / fenter ydych chi angen mentor?
Ar pa bwnc ydych chi angen mentor?
Ar pa bwnc ydych chi angen mentor?
Uchafswm o 500 gair
RHAN 2
Ai hwn yw’r Swyddog Datblygu sy’n cyflwyno cais ar ran yr ymgeisydd?