Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Rhanbarth
Wrecsam
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Tir Glas
Rhanbarth
Llŷn ac Eryri
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Busnes, Rheoli Tir Glas
Rhanbarth
Sir Gaerfyrddin
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Busnes, Mentrau ar y Cyd, Datblygiad Personol, Olyniaeth
Rhanbarth
Sir Fynwy
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Coetir
Rhanbarth
Conwy
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Tir Glas
Rhanbarth
Sir Fynwy
Sector
Tir âr, Biff, Garddwriaeth, Defaid
Rhanbarth
Sir Drefaldwyn
Sector
Da Byw Amgen, Geifrod
Rhanbarth
Conwy
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Tir Glas