Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu ar newid ymddygiad mewn cynhyrchwyr llaeth a chyffredinolrwydd cloffni yn eu buchesi. Yn ymuno â Cennydd Jones mae Sara Pedersen arbenigwraig RCVS mewn Iechyd a chynhyrchiant gwartheg. Yn y bennod gyntaf hon mewn cyfres o benodau fydd yn archwilio sut mae gwahanol ddulliau o gyfnewid gwybodaeth yn dylanwadu ar ganfyddiad, gwybodaeth, ymddygiad, a sut roedd hyn yn gysylltiedig â newidiadau mewn achosion o gloffni mewn gwartheg.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Gwella Effeithlonrwydd ar fferm Glascoed, Y Drenewydd
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
Rhifyn 104 - Beth yw pridd iach?
Gwrandewch ar y recordiad yma o ddigwyddiad fferm Pentrefelin
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n