Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

I ymuno â gweminar, cliciwch ar 'Gweminarau sydd ar y gweill' neu cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu farmingconnect@menterabusnes.co.uk

 

Gweminarau sydd ar y gweill
Gweminarau sydd ar y gweill

Cliciwch yma am amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi.

Gweminarau Diweddaraf
Gweminarau Diweddaraf

Ydych chi wedi colli neu eisiau ail-wylio gweminar? Gallwch ddod o hyd i’r holl recordiadau ar gyfer y gweminarau diweddaraf yma.

step by step
Canllaw cam wrth gam ar sut i ymuno â gweminar

Os ydych chi’n derbyn gwahoddiad i ymuno ag un o’r gweminarau neu’r cyfarfodydd hyn, mae’r canllawiau’n egluro sut i wneud hyn.

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes