Gweminarau Wythnosol

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

I ymuno â gweminar, cliciwch ar 'Gweminarau sydd ar y gweill' neu cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu farmingconnect@menterabusnes.co.uk

 


Tudalennau cysylltiedig:


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Gweminarau Wythnosol

Llaeth: Mai 2021 – Awst 2021

Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd llaeth allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio rhwng Mai 2021 - Awst...