Welsh Government

A ydych chi’n chwilio am lwybr i mewn i amaeth?

A oes gennych chi’r hyn sydd arnoch ei angen i gystadlu am y cyfleoedd? 

Beth sydd angen i chi ei wneud i sicrhau tenantiaeth eich breuddwydion neu fenter ar y cyd?

 

Cwrs preswyl dwys yw Bŵtcamp Busnes Cyswllt Ffermio a ddyluniwyd i roi’r hyder, sgiliau a’r ysgogiad i newydd-ddyfodiaid i amaeth fanteisio ar gyfleoedd, datblygu busnesau effeithlon ac adeiladu gyrfa lwyddiannus.  

Mae holl elfennau’r Bŵtcamp Busnes wedi eu hariannu yn llawn.

 

GWEITHDY 2

Nos Fercher 9fed Chwefror – Dydd Gwener 11eg Chwefror 2022

Glanllyn Isaf, Gwersyll yr Urdd, Bala, LL23 7ST

Bydd siaradwyr yn cynnwys:

  • Arbennigwr glaswelltir
  • Ffarmwr Newydd ddyfodiad
  • Ffarmwr entrepreneurial
  • Gweithdy entrepreneuriaeth
  • Ffermio’n cynhaliadwy hefo bioamrywiaeth
  • Ffermio ‘regenrative’ 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu’ch lle ar y Bŵtcamp Busnes, cysylltwch â’ch Swyddog Mentro.

Swyddog Mentro Gogledd Cymru
Gwydion Owen
gwydion.owen@menterabusnes.co.uk
01745 770 039

Swyddog Mentro De Cymru
Delyth Jones
delyth.jones@menterabusnes.co.uk
07985 155 670