Cymorth Busnes

Stanton (Farming Connect 2019 RWS 2849) 0

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu pecyn o gefnogaeth wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion a fydd yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau deallus


Yn yr adran hon

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

succession
Olyniaeth

Y bygythiad hirdymor mwyaf i unrhyw fusnes fferm neu goedwigaeth teuluol yw diffyg cynllun olyniaeth gadarn

Mae’n ymwneud â’r cynllun hirdymor ar gyfer eich busnes ffermio neu goedwigaeth – y ffeithiau, nodau a’r modd i gyflawni’r canlyniad gorau i bawb dan sylw

business plan template
Templed Cynllun busnes

Bydd ein Canllaw Cynllun Busnes yn dangos i chi sut i baratoi cynllun busnes o ansawdd uchel gan ddefnyddio nifer o gamau hawdd i'w dilyn

TG
Rhaglen TG Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu hyfforddiant cyfrifiadurol wedi’i ariannu’n llwyr ar gyfer busnesau ffermio a choedwigo cymwys sydd wedi cofrestru â Cyswllt Ffermio

training courses
Cyrsiau Hyfforddiant

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

80 o gyrsiau hyfforddiant ar gael gyda cymhorthdal o hyd at 80% ar gyfer busnesau cofrestredig.

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

Surgeries
Cymorthfeydd un-i-un

Darparu cyngor ac arweiniad cyfrinachol yn ymwneud ag amrediad o bynciau sy'n berthnasol i ofynion eich busnes

Cyfnewidfa Rheolaeth (delwedd)
Cyfnewidfa Rheolaeth

Dysgu o arfer dda trwy ymweld â busnesau llwyddiannus eraill yn yr UE a/ neu groesawu ymwelydd atoch chi


Latest news and technical articles related to Business Planning