BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

GwerthwchiGymru

Mae GwerthwchiGymru yn ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i ennill contractau gyda'r sector cyhoeddus ledled Cymru a helpu prynwyr yn y sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendro.
 

Mae gan GwerthwchiGymru wefan ar wahân


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.