BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Mentora

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnes sydd am gael help i farchnata neu dyfu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu sydd angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth paru ar gyfer Busnesau Cymru a hoffai'r cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, yn darparu arweiniad, yn dod â safbwyntiau newydd ac yn gweithredu fel seinfwrdd ar gyfer eich busnes.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Mentora safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.