Welsh Government
 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

Ebr
21
2017
Wythnos Busnes Cyfrifol
Mae’r Wythnos Busnes Cyfrifol yn cael ei threfnu gan Busnes yn y Gymuned a bydd yn cael ei chynnal eleni rhwng 24 a 28 Ebrill, 2017.
Ebr
18
2017
Monitro’r Gofod a’r Ddaear: digwyddiad dod o hyd i gyfleoedd i dyfu busnes
Mae’r digwyddiad hwn am ddim ac yn cael ei drefnu gan Brifysgol Aberystwyth. Bydd yn cynnig cyfleoedd i fusnesau Cymru elwa o’r diwydiant gofod ehangach.
Ebr
5
2017
Cyllid busnes ar gyfer technolegau gofal iechyd newydd
Gall busnesau wneud cais am gyfran o hyd at £12 miliwn i ddatblygu syniadau arloesol fydd yn helpu i ganfod, rheoli a thrin clefydau.
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Ebr
25
2017
Prisio ar gyfer Elw
Llanelli
Mae’r modiwl yma’n canolbwyntio ar faes...
Ebr
25
2017
Dechrau Busnes Eich Hunain a Chyflwyniad i Defnyddio BOSS (Gwasanaeth Cefnogi Busnes Ar-lein)
Pembroke Dock
Bydd y gweithdy hwn yn rhoi golwg ar yr hyn sydd eich...
Ebr
25
2017
Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017 North)
Caernarfon
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes,...
See all events