Welsh Government
 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

Medi
6
2017
Digwyddiad Cyflwyno Busnes Bionow
Mae Bionow yn cefnogi twf busnes, cystadleugarwch ac arloesedd o fewn y sectorau biofeddygol a gwyddor bywyd ac yn cynnal digwyddiad cyflwyno busnes a rhwydweithio ar y cyd ar gyfer cwmnïau sy’n gw
Medi
5
2017
Gwobrau Busnes Daily Post 2017
Mae’r Daily Post wedi dechrau chwilio am fusnesau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru sydd wedi helpu i ysgogi’r economi yn ei blaen gyda’u menter, eu harloesedd a’u llwyddiant unwaith eto eleni. 
Medi
4
2017
Fforwm Ar-lein i Fusnesau Bach
Mae Cyllid a Thollau EM wedi lansio fforwm treth newydd ar-lein a gwasanaeth sgwrsio pwrpasol ar y we ar gyfer busnesau bach a gweithwyr hunangyflogedig.
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Medi
22
2017
Cyflogi am y tro cyntaf
Wrexham
Dewch i ddarganfod beth ddylech ystyried cyn cyflogi...
Medi
22
2017
Dechrau a Rhedeg Busnes
Wrexham
Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant...
Medi
22
2017
Hyfforddiant Google Adwords
St Asaph
Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd...
See all events