Welsh Government
 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

1
1970
Ymgynghoriad ar gynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau bach yng Nghymru
Hoffai Llywodraeth Cymru eich barn am gynigion polisi i gyflwyno cynllun ryddhad ardrethi newydd parhaol i fusnesau bach yng Nghymru.
1
1970
Prynwyr ceir sydd bron yn newydd yn cael cyngor i wirio cyfraddau treth
Mae’r DVLA yn atgoffa’r rhai sy’n ystyried newid eu ceir yr haf yma i weld a fydd cyfraddau treth newydd yn effeithio arnynt.
1
1970
Cymru Ddigidol 2017
Mae Cymru Ddigidol 2017 yn ŵyl dros ddeuddydd sy'n dathlu arloesi, diwydiant a buddsoddi digidol ac yn cael ei chynnal ar 18 ac 19 Medi 2017 yn Tramshed Tech, Caerdydd.
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Gorff
27
2017
Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Pencoed
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Gorff
27
2017
Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Pontypridd
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Gorff
27
2017
Prisio ar gyfer Elw
Wrexham
Mae’r modiwl yma’n canolbwyntio ar faes...
See all events