Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
7 Ion 2020
Ysbrydoli, Llogi, Tyfu: Sut i Fanteisio ar Ddawn Rhai sydd wedi bod yn y Lluoedd Arfog – Pecyn Cymorth i Gyflogwyr
Mae Busnes yn y Gymuned Cymru wedi datblygu pecyn cymorth i helpu cyflogwyr i gydnabod sgiliau a phrofiadau gwerthfawr y gall cyn-filwyr eu cyfrannu at eu busnesau a deall y camau ymarferol y galla
3 Ion 2020
Disgwyl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol godi ym mis Ebrill 2020
Mae disgwyl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol gynyddu ar 1 Ebrill 2020.
2 Ion 2020
Cyflogwr Chwarae Teg - Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod
Mae Chwarae Teg yn cyhoeddi lansio’r Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod: Cyflogwr Chwarae Teg.
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
20 Ion 2020
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Pencoed
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
20 Ion 2020
Gweithdai Adnodd Cofnodion Fferm WLBP
Brecon
Mae Welsh Lamb and Beef Producers (WLBP) Ltd yn sefydliad...
21 Ion 2020
Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch
Dolgellau
Ydych chi wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig...
Fwy o Ddigwyddiadau