Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

Maw
6
2018
Gwobrau Digidol Wales Online 2018
Bydd y gwobrau’n cydnabod busnesau ac entrepreneuriaid sy’n gwneud cyfraniad neilltuol i’r sector digidol. Dyma’r 12 categori ar gyfer 2018: arloesi digidol gorau
Maw
5
2018
Yr Arddangosfa Caffael, Ymchwil, Technoleg ac Allforio ar gyfer Amddiffyn - Caerdydd
Credir fod gwariant y sector amddiffyn yn fwy nag £19 biliwn y flwyddyn, gan olygu mai'r Weinyddiaeth Amddiffyn yw cwsmer mwyaf diwydiant Prydain, yn prynu popeth o gerbydau ymladd milwrol i wasana
Maw
2
2018
Digwyddiad Merched sy’n Arloesi - Llundain
Mae Innovate UK wedi bod yn gweithio i annog amrywiaeth a chynhwysiant i ferched sy’n arloesi mewn busnesau.
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Maw
19
2018
Maw
19
2018
GDPR - Beth mae'n golygu a ble wyt ti'n dechrau?
Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno
Gyda GDPR yn dod i rym ym mis Mai 2018, mae’n...
Maw
19
2018
Datblygu Rhwydweithiau a'r GDPR
Porth
Ymunwch â ni i gyfranogi mewn digwyddiad rhwydweithio...
See all events