Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
17 Maw 2020
Coronafeirws: Cyngor Acas i gyflogwyr a gweithwyr
Mae Acas wedi cyhoeddi cyngor i gyflogwyr ar ddelio â’r achosion newydd o goronafeirws, yn cynnwys sut mae delio â gweithwyr sydd â’r feirws a’r rh
10 Maw 2020
Cystadleuaeth gyllido: Mynd i'r afael â heriau seiberddiogelwch yn y Rhyngrwyd Pethau
Mae Innovate UK yn bwriadu buddsoddi hyd at £4 miliwn mewn prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol sydd wedi’u harwain gan fusnesau.
6 Maw 2020
Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir, gallwch chi a’ch teulu wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i D
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
30 Maw 2020
MSP Foundation and Practitioner
Cardiff
Managing Successful Programmes (MSP®) offers a...
30 Maw 2020
Medium Risk Confined Space Training
Rhondda Cynon Taff
How to work safely in medium risk confined spaces,...
30 Maw 2020
Introduction to Copywriting
Cardiff
Learn how to use the main digital marketing techniques...
Fwy o Ddigwyddiadau