Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

1
1970
Llinell Gymorth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi lansio llinell ffôn er mwyn rhoi cymorth i fusnesau bach a microfusnesau, i’w helpu i baratoi ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Bydd y l
1
1970
Innovate UK – gwnewch gais am gyllid busnes
Gall busnesau yn y DU wneud cais am gyfran o £25 miliwn i weithio ar dechnolegau arloesol a gwasanaethau a chynhyrchion yn y dyfodol.
1
1970
Gweminarau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i fusnesau
Os oes gennych chi fusnes neu os ydych chi’n hunangyflogedig, gallwch gael cymorth drwy weminarau am ddim Cyllid a Thollau EM.
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Tach
21
2017
Cyflymu Cymru i Fusnesau GDPR - Torri trwy'r hype
Port Talbot
GDPR - Torri trwy'r hype. Ydych chi’n storio...
Tach
21
2017
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Pencoed
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
Tach
21
2017
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymorthfeydd
Carmarthen
Gall ein Ymgynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cynnig...
See all events