Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

Ebr
23
2018
Gwobrau Arwain Cymru 2018
Bwriad y Gwobrau yw adnabod, cydnabod a dathlu cyflawniad personol o ran arweinyddiaeth eithriadol yng Nghymru.
Ebr
20
2018
Gwobrau Safon Iechyd Corfforaethol
Un o raglenni Cymru Iach ar Waith yw’r Safon Iechyd Corfforaethol ac mae’n nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.
Ebr
18
2018
Gŵyl Digital 2018
Bydd yr ŵyl arloesi technolegol ryngwladol hon yn archwilio 5G, deallusrwydd artiffisial a rhyngrwyd pethau (IoT) a bydd yno ardal ar gyfer arloesi a busnesau newydd, lle caiff technolegau a gwasan
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Ebr
24
2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Ebbw Vale
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Ebr
24
2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Gwefannau
St Asaph
Mae 51% o fusnesau bach a chanolig yn tyfu’n...
Ebr
24
2018
Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol
Carmarthen
Bydd y gweithdy yma yn eich cynorthwyo i weithredu...
See all events