Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
7 Aug 2018
Amazon Academy Cymru
Bydd Amazon Academy yn cynnig cyngor a chymorth am ddim er mwyn helpu busnesau bach ar draws Cymru i fod yn llwyddiannus yn yr economi ddigidol.
6 Aug 2018
Cyrsiau am ddim ar gyfer busnesau a'r rheini sydd am gychwyn busnes
Mae Google yn cynnig cyrsiau hyfforddi, offer a hyfforddiant personol am ddim er mwyn helpu pobl i dyfu eu busnes.
3 Aug 2018
Gwobrau Merched sy’n Arloesi 2018
Mae Innovate UK, fel rhan o UK Research and Innovation, yn chwilio am ferched fydd yn sêr y dyfodol o ran arloesi mewn busnes.
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
13 Aws 2018
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Cardiff / Caerdydd
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
13 Aws 2018
Paratoi i gwerthu tramor
Cardiff Bay
Mae gwerthu dramor yn cynnig cyfleoedd enfawr i fusnesau...
13 Aws 2018
Pontio’r Prinder Porthiant
Llanybydder
Yn dilyn y tywydd eithafol eleni mae ffermwyr yn wynebu...
Fwy o Ddigwyddiadau