Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
1 Ion 1970
Cyfnewidfa Addysg a Busnes
Mae’r Gyfnewidfa Addysg a Busnes yn gronfa ddata sy'n cael ei hwyluso gan Yrfa Cymru i roi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion i ddatblygu rhaglenni cyffrous i wella’r cwricwlwm i ddisgyblion.
1 Ion 1970
Ffi Diogelu Data - oes angen i’ch busnes chi dalu?
Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy’n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, oni bai eich bod wedi eich eithrio.
1 Ion 1970
Grantiau Canolfannau Cofnodi Canolog
Mae £500,000 o gyllid newydd wedi cael ei gyhoeddi er mwyn helpu marchnadoedd arwerthu da byw, canolfannau casglu, a lladd-dai cymwys yng Nghymru i fuddsoddi mewn seilwaith ddigidol .
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
24 Chwe 2020
Creu Gwefan
Llandysul
Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer pobl sydd...
24 Chwe 2020
Sut gall arallgyfeirio i dwristiaeth fod o fudd i’ch busnes?
Gaerwen
Ydych chi’n ffermwr neu goedwigwr sydd …...
25 Chwe 2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Nelson
Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! ...
Fwy o Ddigwyddiadau