Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
3 Med 2019
Arian dichonolrwydd ar gyfer seiberddiogelwch cerbydau awtonomaidd
Mae hyd at £2 filiwn ar gael i fusnesau yn y DU i ddiffinio cyfleuster profi cerbydau seiber-gorfforol cysylltiedig ac awtonomaidd. Rhaid i’ch cynnig dichonolrwydd gyflawni 3 gofyniad:
23 Aws 2019
Cystadleuaeth band eang i leoliadau cynnal digwyddiadau
Mae llywodraeth y DU wedi lansio cystadleuaeth i leoliadau cynnal digwyddiadau ar draws y DU i wneud cais am arian i wella’r seilwaith band eang.
21 Aws 2019
Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Technoleg y Gofod a Datblygu Technoleg Archwilio
Mae Asiantaeth Ofod y DU yn gwahodd cynigion ymchwil a datblygu ym maes technoleg y gofod a fydd yn gwella gallu’r DU i fanteisio ar gyfleoedd a gynigir yn sgil cyfraniad y DU at raglen Archwilio A
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
20 Med 2019
Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Y Dwyrain Canol
Wrexham
Darganfod gwybodaeth hanfodol am ddiwylliant busnes...
20 Med 2019
Twitter Course
Cardiff
Our Twitter Workshop is an intensive, one-day, hands-on...
20 Med 2019
Gweithdai Mesur i Reoli
Newtown
Bydd y gweithdy hwn yn cynnig cyfle i fynychwyr ddatblygu...
Fwy o Ddigwyddiadau