Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
1 Ion 1970
Rheoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn eich gweithle
Ydych chi’n gwybod sut i reoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn y gwaith? Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i warchod iechyd, diogelwch a lles eu cyflogeion.
1 Ion 1970
Arolwg Masnach Cymru
Efallai eich bod wedi derbyn llythyr am Arolwg Masnach Cymru. Mae'n arolwg newydd gan Lywodraeth Cymru, a fy’n cyfrifo’r fasnach sy’n dod i mewn ac allan o fusnesau a leolir yng Nghymru.
1 Ion 1970
Porthol Cefnogi Arloesi
Mae Energy Systems Catapult wedi lansio Porthol Cefnogi Arloesi newydd – yn darparu i BBaChau borth ar-lein at gyfleoedd buddsoddwyr a rhyngwladol, gan gynnwys y canlynol:
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
11 Rhag 2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Pencoed
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
11 Rhag 2019
Mobile Video for Social Media
Cardiff
Marketing Tom has teamed up with experienced mobile...
11 Rhag 2019
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Haverfordwest
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
Fwy o Ddigwyddiadau