Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

Rhag
19
2017
Big Science Business Forum 2018 - Copenhagen
Mae’r Big Science Business Forum 2018 yn cael ei gynnal yn Copenhagen, Denmarc rhwng 26 Chwefror a 28 Chwefror 2018 a dyma fydd y siop-un-stop cyntaf i gwmnïau a busnesau Ewropeaidd ddysgu am gynll
Rhag
15
2017
Cymorth digidol i gwsmeriaid Cyllid a Thollau EM (CThEM) sy'n Asesu eu Hunain
Ydych chi eisiau llenwi’ch ffurflen dreth ar gyfer 2016-17 a ddim yn gwybod lle i ddechrau?
Rhag
15
2017
Entrepreneuriaid ym maes amddiffyn a diogelwch yn cael gwahoddiad i wneud cais ar gyfer Pitch@Palace
Ymddiriedolaeth elusennol yw Pitch@Palace a'i nod yw arwain, helpu a chysylltu busnesau yn eu camau cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys P
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Ion
16
2018
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Carmarthen
Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant...
Ion
16
2018
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymorthfeydd
Carmarthen
Gall ein Ymgynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cynnig...
Ion
16
2018
Cyflwyniad i Weithdy Dendro
Holywell
Cyflwyniad i Weithdy Tendro: Gweithdy newydd sydd yn...
See all events