Welsh Government
 • Dod o Hyd i Fentor Busnes image
  Dod o Hyd i Fentor Busnes
 • Dod Yn Fentor image
  Mentora: Dod Yn Fentor
 • Mentora Busnes image
  Mentora Busnes

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

 

 • ProfiadMae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.
 • BrwdfrydeddMae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.
 • SgiliauMae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.

Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

 

Ar y wefan

Dod yn fentor - I cael gwybod mwy am rôl y mentor a’r  hyn y mae’n ei olygu i chi.

Adnoddau - Gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu chi ddechra neu dyfu eich busnes.

Newyddion

Mai
25
2017
Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)
Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.
Mai
25
2017
Y Rhaglen Cyflymu Twf yn creu mwy na 1000 o swyddi
Mae Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru o dan Lywodraeth Cymru yn rhoi cymorth i'r busnesau mwyaf uchelgeisiol, sy'n cychwyn arni neu sydd eisoes wedi cychwyn, i ddatblygu'n sylweddol ac mae eisoes we
Mai
24
2017
Gweminarau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i fusnesau
Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnig nifer o weminarau drwy gydol mis Mehefin a mis Gorffennaf i helpu busnesau i roi trefn ar eu treth y tro cyntaf. Mae'r gweminarau'n cynnwys:
Gweld pob erthygl newyddion

Digwyddiadau

Mai
30
2017
Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Pontypridd
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Mai
31
2017
Dadansoddi’r Farchnad (Mis Chwefror 2017- Mehefin 2017)
Pontypridd
Mae'r gweithdy hwn yn mynd â chi drwy'r broses...
Mai
31
2017
Hyfforddiant Google Adwords
Deeside
Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd...
See all events