Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru, ac os hoffech roi rhywbeth yn ôl drwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, hoffem eich gwahodd i ystyried mentora gwirfoddol drwy gyfrwng rhaglen.

Mae Mentora Busnes Cymru'n cynnig gwasanaeth mentora busnesau gwirfoddol.

Croeso i Fentora Busnes Cymru

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfateb i Fusnesau Cymru sydd eisiau cyfle i gysylltu â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, rhoi arweiniad, cynnig persbectif newydd a bod yn glust i wrando ar gyfer eich busnes.


Beth yw manteision Mentora Busnes?

Mae ein Mentoriaid Busnes yn bobl fusnes brofiadol a llwyddiannus sy’n deall sut beth yw bod mewn busnes.

 

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

  • Profiad
    Mae ein mentoriaid yn bobl fusnes lwyddiannus o amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

  • Brwdfrydedd
    Mae ein mentoriaid yn angerddol am helpu perchnogion busnes Cymru.

  • Sgiliau
    Mae gan ein mentoriaid wybodaeth a dealltwriaeth o arferion busnes sy’n berthnasol i’ch anghenion.


Mentor gyda Busnes Cymru

Os oes gennych chi ddigon o brofiad busnes eisoes, gallech ystyried cynnig eich gwasanaethau fel mentor i fusnesau eraill. Mae mentora’n gallu rhoi llawer o foddhad wrth i chi rannu budd eich profiad.

Fel mentor, eich rôl chi yw cefnogi, datblygu, ysgogi a herio’r sawl rydych yn ei fentora, os yw’n sefydlu busnes newydd neu wedi sefydlu eisoes ac yn gofyn am arweiniad.

 

Rhagor o wybodaeth am fod yn fentor

Newyddion
11 Hyd 2019
Digwyddiadau Parodrwydd am Brexit i Fusnesau
Er mwyn helpu busnesau i baratoi ar gyfer bywyd y tu allan i’r UE os nad oes cytundeb, mae Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Parodrwydd am Brexit
4 Hyd 2019
Rhaglen Sbarduno Lab gan Trafnidiaeth Cymru
Lab gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r brif raglen arloesi benodol ar gyfer y rheilffyrdd yng Nghymru ac mae’n rhedeg rhaglenni sbarduno 12 wythnos mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
4 Hyd 2019
Wythnos Ewch Ar-lein 2019
Mae 5.3 miliwn o bobl erioed wedi bod ar-lein yn y DU ac mae 11.9 miliwn o bobl heb y sgiliau digidol hanfodol i lywio bywyd a gwaith.
Fwy o Newyddion
Digwyddiadau
21 Hyd 2019
Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd
Cardiff
Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw...
21 Hyd 2019
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Hengoed
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
21 Hyd 2019
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Pencoed
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Fwy o Ddigwyddiadau