Newyddion

Newyddion
11 Mai 2020
Y diweddaraf ar y Gronfa Cadernid Economaidd i BBaCh
Yn sgil y niferoedd enfawr o geisiadau a dderbyniwyd ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd i BBaCh, rydym yn cysylltu â busnesau i’w hysbysu bod eu ceisiadau yn cael sylw cyn gynted â phosibl.
24 Ebr 2020
COVID-19: cadw’n ddiogel ar-lein
Mae mwy o bobl yn gweithio gartref, yn gofalu am blant a threulio amser ar-lein ers yr argyfwng coronafeirws.
20 Ebr 2020
COVID-19: Y diweddaraf am Gynllun Cadw Swyddi Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
Y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi cyn gwneud hawliad. Bydd angen y canlynol arnoch chi:
Fwy o Newyddion
CYSYLLTWCH Â NI

Am fwy o wybodaeth am mentora busnes cysyllwch

03000 6 03000