Newyddion

Newyddion
1 Ion 1970
Rheoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn eich gweithle
Ydych chi’n gwybod sut i reoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn y gwaith? Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i warchod iechyd, diogelwch a lles eu cyflogeion.
1 Ion 1970
Arolwg Masnach Cymru
Efallai eich bod wedi derbyn llythyr am Arolwg Masnach Cymru. Mae'n arolwg newydd gan Lywodraeth Cymru, a fy’n cyfrifo’r fasnach sy’n dod i mewn ac allan o fusnesau a leolir yng Nghymru.
1 Ion 1970
Porthol Cefnogi Arloesi
Mae Energy Systems Catapult wedi lansio Porthol Cefnogi Arloesi newydd – yn darparu i BBaChau borth ar-lein at gyfleoedd buddsoddwyr a rhyngwladol, gan gynnwys y canlynol:
Fwy o Newyddion
CYSYLLTWCH Â NI

Am fwy o wybodaeth am mentora busnes cysyllwch

03000 6 03000