Newyddion

Newyddion
7 Ion 2020
Ysbrydoli, Llogi, Tyfu: Sut i Fanteisio ar Ddawn Rhai sydd wedi bod yn y Lluoedd Arfog – Pecyn Cymorth i Gyflogwyr
Mae Busnes yn y Gymuned Cymru wedi datblygu pecyn cymorth i helpu cyflogwyr i gydnabod sgiliau a phrofiadau gwerthfawr y gall cyn-filwyr eu cyfrannu at eu busnesau a deall y camau ymarferol y galla
3 Ion 2020
Disgwyl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol godi ym mis Ebrill 2020
Mae disgwyl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol gynyddu ar 1 Ebrill 2020.
2 Ion 2020
Cyflogwr Chwarae Teg - Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod
Mae Chwarae Teg yn cyhoeddi lansio’r Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod: Cyflogwr Chwarae Teg.
Fwy o Newyddion
CYSYLLTWCH Â NI

Am fwy o wybodaeth am mentora busnes cysyllwch

03000 6 03000