Dod o hyd i fentor busnes

"Independent impartial support. Increased confidence, a fresh perspective, inspiration. Guidance on how to implement improvements. An empathetic person to listen to the challenge and difficulties you face. The challenge to go further, set new goals or achieve better results"

Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Mae mentora Busnes Cymru yn wasanaeth am ddim. I fod yn gymwys ar gyfer Mentora fydd angen i’ch busnes newydd neu eich busnes presennol fod wedi ei leoli yng Nghymru.

Sut byddwch yn elwa o’r gwasanaeth 

Mae mentora llwyddiannus yn dibynnu ar eich ymrwymiad chi i’r berthynas fentora. Dyma rai o’r manteision: 

  • cefnogaeth annibynnol a diduedd 
  • mwy o hyder, persbectif o’r newydd, ysbrydoliaeth neu ddim ond clust i wrando  Cynnig syniadau ar gyfer datblygu eich busnes
  • arweiniad ar sut mae rhoi gwelliannau ar waith 
  • person cydymdeimladol i wrando ar yr heriau a’r anawsterau rydych yn eu hwynebu
  • her i fynd ymhellach, pennu nodau newydd neu sicrhau gwell canlyniadau 
Contact Us

For further information on business mentoring call

03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg / We welcome calls in Welsh.

Contact Us
Mentee Testimonials

Read testimonials from our mentees

View Testimonials
The Benefits of Business mentoring
Business mentoring benefits
How does it work?
How does in work?
Register to become a Mentor
Register here
FAQs
FAQs