Dod o hyd i fentor busnes

"Independent impartial support. Increased confidence, a fresh perspective, inspiration. Guidance on how to implement improvements. An empathetic person to listen to the challenge and difficulties you face. The challenge to go further, set new goals or achieve better results"

Finding a mentor banner image

Ydych chi’n fusnes bach sydd eisiau gwella ac ehangu? Os felly, gall Rhaglen Fentora Busnes Cymru eich helpu chi i gymryd y cam nesaf. Cofrestrwch gyda ni i gael eich cyfateb i fentor sydd â’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu eich busnes i’r lefel nesaf.

Mae mentora Busnes Cymru yn wasanaeth am ddim. I fod yn gymwys ar gyfer Mentora fydd angen i’ch busnes newydd neu eich busnes presennol fod wedi ei leoli yng Nghymru.

Sut byddwch yn elwa o’r gwasanaeth 

Mae mentora llwyddiannus yn dibynnu ar eich ymrwymiad chi i’r berthynas fentora. Dyma rai o’r manteision: 

  • cefnogaeth annibynnol a diduedd 
  • mwy o hyder, persbectif o’r newydd, ysbrydoliaeth neu ddim ond clust i wrando  Cynnig syniadau ar gyfer datblygu eich busnes
  • arweiniad ar sut mae rhoi gwelliannau ar waith 
  • person cydymdeimladol i wrando ar yr heriau a’r anawsterau rydych yn eu hwynebu
  • her i fynd ymhellach, pennu nodau newydd neu sicrhau gwell canlyniadau 
Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am mentora busnes cysyllwch

03000 6 030000

Cysylltwch â ni
Tystebau Mentoriaid

Darllenwch tystebau gan ein mentorion

Tystebau
Manteision mentora busnes
Feindiwch allan yma
Sut mae'n Gwethio
Sut mae'n gweithio?
Cofrestrwch i ddod yn fentor
Cofrestrwch yma
Cwestiynau Cyffredin
Cwestiynau Cyffredin