BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Syniadau Mawr Cymru

Os ydych chi'n 25 oed neu'n iau ac yn chwilio am gyfleoedd newydd neu os oes gennych syniad busnes, ewch i Syniadau Mawr Cymru.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Syniadau Mawr Cymru safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.