BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Above the Brine

Above the Brine

Mae Busnes Cymru wedi ein helpu, o lunio cynllun busnes, i help gyda chyflogi staff trwy gynllun Kickstart.

Penderfynodd Liz a Simon Kirkham droi eu pleser o gychod a dŵr yn fusnes. Felly, fe aethon nhw ati a chymryd naid i’r gwyll trwy brynu iard gychod.

Ȃ’r rheiny heb unrhyw brofiad blaenorol o redeg busnes, fe gawsant eu paru gydag un o fentoriaid Busnes Cymru a aeth ymlaen i gefnogi Liz a Simon gyda’r dasg o reoli’r busnes yn gyffredinol. Gwnaethant hefyd fynychu dau weminar, ‘Materion Treth a Chadw Llyfrau’ a ‘Cychwyn a Rhedeg Busnes’, er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o fyd busnes. Drwy’r cymorth a gawsant, aethant ati i ddrafftio cynllun busnes a rhagolwg llif arian, a adolygwyd gan eu mentor er mwyn sicrhau eu bod ar y trywydd cywir.

Yn ogystal â hynny, maen nhw wedi cyflogi gweithiwr ifanc o’r Cynllun Kickstart, sy’n darparu cyllid i gyflogwyr greu swyddi ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sy’n derbyn Credyd Cynhwysol.

Mae Above the Brine  yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ac offer morol ar gyfer cychod yn Noc Fictoria yng Nghaernarfon. 

Cysylltwch â ni heddiw i ganfod sut allwn ni eich helpu Mynnwch Gymorth | Business Wales (gov.wales) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.