BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Gofal Angel Care

Byddwn yn argymell Busnes Cymru i unrhyw un sy'n dechrau busnes, mae wedi bod yn amhrisiadwy.

Roedd Angharad Thomas eisiau dechrau busnes ei hun yn darparu gwasanaeth gofal ymrwymedig yn Gymraeg a Saesneg, felly ceisiodd gymorth Busnes Cymru. 

Gyda thros ddau ddegawd o brofiad yn y sector gofal, cafodd y syniad o adeiladu asiantaeth ofal yn y cartref gyda charedigrwydd, tosturi, a dibynadwyedd yn flaenoriaeth o fewn ei gwerthoedd. 

Derbyniodd Angharad gymorth cyn dechrau gan ei hymgynghorydd busnes a mynychodd weminarau Dechrau a Rhedeg Busnes a Thendro i'w chynorthwyo i ddod yn hunangyflogedig.

Darparwyd cymorth pellach gan ei hymgynghorydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ynghylch recriwtio gweithwyr asiantaeth a deddf cyflogi.

Mae Gofal Angel Care bellach yn masnachu'n llwyddiannus ac wedi recriwtio 20 o weithwyr fel gweithwyr gofal yn y gymuned!

Cysylltwch â ni heddiw i ofyn am gymorth busnes Mynnwch Gymorth | Business Wales (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.