Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 3

Rhoddodd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (Cam 3) gymorth ariannol i fusnesau a sefydliadau cymwys o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Diben y Gronfa oedd cefnogi a datblygu busnesau a sefydliadau gyda’u hadferiad o ganlyniad i’r achosion o COVID-19 a gwella cynaliadwyedd. Roedd y gronfa’n ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill a oedd yn cefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i fanylion y sefydliadau a ddyfarnwyd ynghyd â dadansoddiad rhanbarthol a sector drwy ddefnyddio'r dolenni isod:

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Micro – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnesau Bach – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnes Canolig – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnesau Micro, Bach a Chanolig – Dadansoddiad Sector o’r Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnesau Micro, Bach a Chanolig – Dadansoddiad rhanbarthol o’r Sefydliadau a Ddyfarnwyd

 

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Microfusnesau Twristiaeth – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnesau Bach Twristiaeth – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnes Canolig Twristiaeth – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Busnesau Mawr Twristiaeth – Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Twristiaeth Microfusnesau a Bach – Dadansoddiad Rhanbarthol o’r Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Cynllun Twristiaeth Canolig a Mawr – Dadansoddiad Rhanbarthol o'r Sefydliadau a Ddyfarnwyd

Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd Twristiaeth Micro, Bach, Canolig a Mawr – Dadansoddiad Sector o’r Sefydliadau a Ddyfarnwyd