BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 3

Rhoddodd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (Cam 3) gymorth ariannol i fusnesau a sefydliadau cymwys o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Rhoddodd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (Cam 3) gymorth ariannol i fusnesau a sefydliadau cymwys o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Diben y Gronfa oedd cefnogi a datblygu busnesau a sefydliadau gyda’u hadferiad o ganlyniad i’r achosion o COVID-19 a gwella cynaliadwyedd. Roedd y gronfa’n ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill a oedd yn cefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i fanylion y sefydliadau a ddyfarnwyd ynghyd â dadansoddiad rhanbarthol a sector drwy ddefnyddio'r dolenni isod.