BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Bil Diogelwch Ar-lein

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi manylion y Bil Diogelwch Ar-lein.

Mae'r Bil Diogelwch Ar-lein yn set newydd o ddeddfau i ddiogelu plant ac oedolion ar-lein. Bydd yn gwneud cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn fwy cyfrifol am ddiogelwch eu defnyddwyr ar eu platfformau.

Mae'r manylion yn cynnwys:

  • Canllaw i'r Bil Diogelwch Ar-lein
  • Sut bydd y Bil Diogelwch Ar-lein yn amddiffyn plant
  • Sut bydd y Bil Diogelwch Ar-lein yn amddiffyn oedolion
  • Mathau o gynnwys fydd yn cael eu trafod
  • Bydd plant dan oed yn cael eu cadw oddi ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
  • Bydd gan oedolion fwy o reolaeth dros y cynnwys maen nhw'n ei weld
  • Bydd y Bil yn mynd i'r afael â throseddwyr mynych
  • Sut bydd y Bil yn cael ei orfodi
  • Sut mae'r cyfreithiau hyn yn y DU yn effeithio ar gwmnïau rhyngwladol
  • Y camau nesaf ar gyfer y Bil

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol A guide to the Online Safety Bill - GOV.UK (www.gov.uk)
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.